Išči

  Francij

  francij - radij
  Cs
  Fr
   
  Fr-TableImage.png
  Splošno
  Ime, simbol, število francij, Fr, 87
  Kemijska vrsta alkalijska kovina
  Skupina, perioda, blok 1 (IA), 7 , s
  Gostota, trdota 1870 kg/m3, ni podatka
  Videz kovinski
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa (223) a. e. m.
  Atomski polmer ni podatka
  Kovalentni polmer 260 pm
  van der Waalsov polmer 348 pm
  Elektronska konfiguracija [Rn]7s1
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
  Oksidacijska stanja (oksid) 1 (močna baza)
  Kristalna struktura telesno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 300 K (80,33 °F)
  Vrelišče 950 K (523,4 °F)
  Molski volumen ni podatka
  Izparilna toplota ≈ 65 kJ/mol
  Talilna toplota ≈ 2 kJ/mol
  Parni tlak ni podatka
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 0,7 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota ni podatka
  Električna prevodnost 3·106 m−1ohm−1
  Toplotna prevodnost 15 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 380 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  222Fr {sint.} 14,2 m Beta- 2,033 222Ra
  223Fr 100 % 21,8 m Beta-
  alpha
  1,149
  5,430
  221Ra
  219At
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Fráncij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Fr in atomsko število 87. To je močno radioaktivna alkalijska kovina, ki jo najdemo v uranovih in torijevih rudah.

  Pomembne lastnosti

  Ta element je leta 1939 odkrila Marguerite Perey na pariškem Curiejinem inštitutu in ga poimenovala po Franciji. Francij je najtežja alkalijska kovina in se pojavlja kot rezultat razpada alfa aktinija, lahko ga tudi umetno ustvarijo z obstreljevanjem torija s protoni.

  Čeprav nastopa v naravnih uranovih mineralih, se ocenjuje, da je v zemeljski skorji v vsakem trenutku manj kot unča. Med prvimi 101 elementi je najbolj nestabilen in ima najvišjo ekvivalentno maso od vseh elementov.

  Obstaja 33 znanih izotopov francija. Z 22 minutami razpolovnega časa je najdlje obstojen Fr-223, ki je hčerinski izotop Ac-227 in edini izotop francija, ki se pojavlja v naravi. Vsi znani izotopi francija so izjemno nestabilni, zato vedenje o lastnostih tega elementa izhaja le iz radiokemijskih postopkov.

  Nobena raziskovalna ekipa še ni izdelala količino francija, ki bi jo bilo moč stehtati, niti ta element ni bil pripravljen ali izoliran, in verjetno nikoli ne bo. Kemijsko so lastnosti francija blizu lastnostim cezija.

  Zunanje povezave