Išči

  Gadolinij

  evropijgadolinijterbij
  Gd
  Cm  
   
   
  Gd-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število gadolinij, Gd, 64
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok _ , 6 , f
  Gostota, trdota 7901 kg/m3, ni podatka
  Izgled srebrnkasto bel
  Gd,64.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 157,25(3) a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 188 (233) pm
  Kovalentni polmer ni podatka
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²5d¹4f7
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 25, 9, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
  Zgradba mreže Heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (feromagnetno)
  Tališče 1585 K (2394 °F)
  Vrelišče 3523 K (5882 °F)
  Molarna prostornina 19,90 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 359,4 kJ/mol
  Talilna toplota 10,05 kJ/mol
  Parni tlak 24400 Pa pri 1585 K
  Hitrost zvoka 2680 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,20 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 230 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 0,736 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 10,6 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 593,4 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1170 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 1990 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4250 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  152Gd 0,20 % 1,08E+14 a α 2,205 148Sm
  154Gd 2,18 % 154Gd je stabilen z 90 nevtroni
  155Gd 14,80 % 155Gd je stabilen z 91 nevtroni
  156Gd 20,47 % 156Gd je stabilen z 92 nevtroni
  157Gd 15,65 % 157Gd je stabilen s 93 nevtroni
  158Gd 24,84 % 158Gd je stabilen s 94 nevtroni
  160Gd 21,86 % 1,3E+21 a β-β- ni podatka 160Dy
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Gadolínij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Gd in atomsko število 64. Gadolinij je poimenovan po finskemu kemiku in geologu Johanu Gadolinu, ki je konec 18. stoletja preučeval mineral, pozneje prav tako imenovan po njem kot gadolinit.

  Zunanje povezave