Išči

  Galij

  cinkgalijgermanij
  Al
  Ga
  In  
   
   
  Ga-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število galij, Ga, 31
  Kemijska vrsta mehka kovina
  Skupina, perioda, blok 13 (IIIA), 4 , p
  Gostota, trdota 5904 kg/m3, 1,5
  Izgled srebrnkasto bel
  tipičen (staljen skupek) kristaliziran
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 69,723 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 130 (136)pm
  Kovalentni polmer 126 pm
  van der Waalsov polmer 187 pm
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d10 4s2 4p1
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 3
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (amfoterično)
  Zgradba mreže ortorombna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (s)
  Tališče 302,91 K (29.8 °C)
  Vrelišče 2477 K (2400 °C)
  Molarna prostornina 11,80 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 258,7 kJ/mol
  Talilna toplota 5,59 kJ/mol
  Parni tlak 9,31·10-36 Pa pri 302,9 K
  Hitrost zvoka 2740 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,81 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 370 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 6,78 10−6/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 40,6 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 578,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1979,3 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2963 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 6180 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  69Ga 60,1 % Ga je stabilen z 38 nevtroni
  71Ga 39,9 % Ga je stabilen z 39 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Gálij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ga in atomsko število 31.

  Galij je redka, mehka srebrnkasto kovinska šibka kovina, krhka pri nižjih temperaturah, vendar tekoča nad sobno temperaturo in se lahko tudi stali v roki. V sledovih nastopa v boksitu in cinkovih rudah. Galijev arzenid se uporablja kot polprevodnik, najpomembneje v LED-diodah.

  Zunanje povezave