Išči

  Geometrijski lik

  Geometrijski lik (tudi samo lik) je strnjena (kompaktna) ravninska množica točk, ki je omejena s sklenjeno krivuljo ali lomljeno črto.

  Značilnosti geometrijskih likov preučuje planimetrija ali ravninska geometrija. Med najpomembnejše značilnosti geometrijskih likov sodita obseg in ploščina. Z računanjem dolžin stranic in velikosti kotov se ukvarja trigonometrija.

  Vsebina

  Vrste likov

  Zgledi likov: paralelogram, trikotnik in krog

  Mnogokotniki

  Najpomembnejši geometrijski liki so mnogokotniki (imenovani tudi večkotniki ali poligoni). To so liki omejeni z lomljeno črto. Posamezne daljice, ki sestavljajo to lomljeno črto, imenujemo stranice lika. Točko, kjer se stikata dve stranici, imenujemo oglišče lika.

  Osnovni mnogokotniki so:

  Drugi liki

  Druga vrsta likov je omejena z neravnimi robnimi črtami. Najpomembnejša med njimi sta:

  Glej tudi