Išči

    Geslo

    Geslo je lahko:

    • Geslo - glavno vodilo neke osebe, organizacije ali gibanja (sopomenka slogan ali moto)
    • Geslo (računalništvo) - v računalništvu zaporedje znakov za namen avtentikacije
    • geslo (publicistika) - vsebinska enota enciklopedij, leksikonov, slovarjev in podobnih referenčnih del