Išči

  Girobifastigij

  Girobifastigij
  Rhombohedron
  Vrsta Johnsonovo telo
  J25-J26-J27
  Stranske ploskve 4 trikotniki
  4 kvadrati
  Robovi 14
  Oglišča 8
  Dualni polieder -
  Konfiguracija oglišča 4(3.42)
  4(3.4.3.4)
  Simetrijska grupa D2d
  Lastnosti konveksen, satovje
  Johnson solid 26 net.png mreža telesa

  Giro bifastigij je eno izmed Johnsonovih teles (J26). Nastane tako, da združimo dve pravilni tristrani prizmi, ki imata po dve stranski ploskvi, vzdolž odgovarjajočih kvadratnih stranskih ploskev, pri tem pa zavrtimo eno prizmo za četrtino obrata.

  Izraz izhaja iz latinske besede fastigium, kar pomeni poševno streho [1] Po običajnih dogovorih o imenovanju Johnsonovih teles pomeni -bi povezavo dveh teles in -giro pomeni, da sta zavrtena glede drug na drugega.

  Girobifastigij je na seznamu Johnsonovih teles pred kupolami. To pojasnjujemo s tem, da izgleda kot digonalna girokupola. Tako kot tudi zaporedje pravilnih kvadratov in trikotnikov, ki obkrožajo mnogokotnik tako je tudi vsaka polovica girobifastigija izmenoma obdana s kvadrati in trikotniki, ki so povezani na vrhu samo z grebenom.

  Girobifastigij je eden izmed konveksnih poliedrov s pravilnimi stranskimi ploskvami, ki lahko izpolnjujejo prostor. Ostali so še kocka, prisekan oktaeder ter tristrana prizma in šeststrana prizma. Tako so edina Johnsonova telesa, ki omogočajo izpolnjevanje prostora [2][3][4].


  Vsebina

  Prostornina in površina

  Naslednja izraza za prostornino (V) in površino (P) sta uporabna za vse stranske ploskve, ki so pravilne in imajo dolžino roba 1 [5]

  Opombe in sklici


  Dualni polieder

  Dualno telo girobifastigija ima 8 stranskih ploskev: 4 enakokrake trikotnike in štiri paralelograme.

  dualni girobifastigij
  Dual gyrobifastigium.png


  Zunanje povezave