Išči

  Glinenec

  Glinenec
  Kristali kalijevega glinenca v granitu; vzhodna Sierra Nevada, Kalifornija, ZDA
  Splošno
  KategorijaVIII. razred - Silikati,
  podrazred: paličasti silikati (tektosilikati)
  Kemijska formulaKAlSi3O8 - NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8
  Lastnosti
  BarvaRožnata, bela, siva, rjava
  Kristalni sistemTriklinski ali monoklinski
  DvojčičenjeTartansko, karlovarsko itd.
  Trdota6
  SijajSteklast
  ProzornostNeprozoren
  DvolomnostPrvi red
  PleohroizemBrez

  Glinenci (KAlSi3O8 - NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8) so skupina kamninotvornih tektosilikatnih mineralov, ki sestavljajo okrog 60% Zemljine skorje.[1]

  Glinenci kristalijo iz magme kot globočnine, predornine ali žilnine. Prisotne so tudi v mnogih metamorfnih[2] in sedimentnih kamninah.[3] Kamnina, ki je skoraj v celoti so sestavljene iz kalcijevih plagioklazov, je anortozit.[4]

  Vsebina

  Sestava

  Glinenci imajo trodimenzionalno ogrodje silikatnih tetraedrov [SiO4]4-. Njihovo kemijsko sestavo se običajno prikazuje s sestavo njihovih treh končnih členov:

  Trdne raztopine med ortoklazom in albitom se imenujejo alkalni glinenci.[1] Trdne raztopine med albitom in anortitom se imenujejo plagioklazi ali natančneje plagioklazni glinenci. Med ortoklazom in anortitom, pa tudi v drugih dveh trdnih raztopinah, nizi trdnih raztopin niso zvezni, ker se pri temperaturah, kakršne so v Zemljini skorji, nekatere taline ne mešajo. Abit se prišteva tako k plagioklazom kot k alkalnim glinencem. Poleg albita se k obojim glinencem prištevajo tudi barijevi glinenci, ki nastanejo za zamenjavo kalija z barijem v kalijevih glinencih.

  Alkalni glinenci

  Trojni diagram mineralov, ki tvorijo trdne raztopine glinencev
  Glinenec
  Pertit (velikost: 7 × 3 cm)
  Labradorit

  K alkalnim glinencem spadajo:

  Sanidin je stabilen samo pri najvišjih temperaturah, mikroklin pa pri najnižjih.[5][6] Za alkalne glinence je značilna pertitska tekstura, ker med ohlajanjem taline z vmesno sestavo kristalita glinenca z nasprotnima sestavama. Pertitska tekstura alkalnih glinencev je v mnogih granitih vidna s prostim očesom.[8] Mikropertitske teksture so vidne z optičnim mikroskopom, medtem ko so mikropertitne teksture vidne samo z elektronskim mikroskopom.

  Plagioklazni glinenci

  Plagioklazni glinenci kristalizirajo v triklinskem kristalnem sistemu. Mednje spadajo naslednji minerali (v oklepajih odstotek anortita):

  Tudi vmesne sestave plagioklazov lahko pri ohlajanju kristalijo v dva glinenca z nasprotno sestavo. Difuzija je pri njih mnogo počasnejša kot pri alkalnih glinencih, zato sta nastala glinenca tako finozrnata, da so zrna vidna samo z mikroskopom. Vrzeli zaradi nezdružljivosti talin so v primerjavi z alkalnimi glinenci bolj zapletene. Igra barv, ki je opazna v nekaterih glinencih z labradoritsko sestavo, je posledica kristaljenja finozrnatih lističev.

  Barijevi glinenci

  Barijevi glinenci so monoklinski. Mednje spadata:

  S preperevanjem glinencev nastajajo hidratizirani aluminijevi plastnati silikati (filosilikati), ki so sestavine glin.

  Uporaba

  Glinenci so surovine za proizvodnjo keramike in geopolimerov. V geologiji in arheologiji se uporabljajo za termoluminiscenčno in optično datiranje. Kalijevi glinenci se v geokronologiji in termokronologiji pogosto uporabljajo za K-Ar in Ar-Ar datiranje.

  Leta 2005 je bila največja svetovna proizvajalka glinencev Italija, ki je proizvedla skoraj petino svetovne proizvodnje. Sledili so ji Turčija, Ljudska republika Kitajska in Tajska.[9]

  Glej tudi

  Sklici

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Feldspar. What is Feldspar? Industrial Minerals Association. Pridobljeno 18. julija 2007.
  2. "Metamorphic Rocks." Metamorphic Rocks Information. Pridobljeno 18. julija 2007.
  3. "Weathering and Sedimentary Rocks." Geology. Pridobljeno 18. julija 2007.
  4. Blatt, Harvey; Robert J. Tracy (1996). Petrology : igneous, sedimentary, and metamorphic (2 izd.). New York : W. H. Freeman, cop. COBISS 11125302. ISBN 0-7167-2438-3.
  5. 5,0 5,1 "The Mineral Orthoclase." Feldspar Amethyst Galleries, Inc. Pridobljeno 8. februarja 2008.
  6. 6,0 6,1 "Sanidine Feldspar." Feldspar Amethyst Galleries, Inc. Pridobljeno 8. februarja 2008.
  7. "Microcline Feldspar." Feldspar Amethyst Galleries, Inc. Pridobljeno 8. februarja 2008.
  8. Ralph, Jolyon & Ida. "Perthite." Perthite Profile on mindat.org Pridobljeno 8. februarja 2008.
  9. Mednarodni denarni sklad