Išči

  Gostota

  Gostota
  Density - Kilogram per cubic metre.svg
  Ilustracija za "kilogram na kubični meter"
  Splošne oznake
  ρ
  D
  Enota SIkg/m3
  SI razsežnost\mathsf{L}^{-3} \mathsf{M}

  Gostôta (označba ) je fizikalna količina, določena za homogena telesa kot razmerje med maso in prostornino telesa , kot razmerje med molsko maso in molsko prostornino ali kot obratna vrednost specifične prostornine :

  Enota za merjenje gostote je kg/, g/cm³ ipd.

  1000 kg/m3 = 1 g/cm3.

  Priprava za merjenje gostote manjših količin kapljevine je piknometer, za določevanje gostote večjih količin kapljevin pa se uporablja potopni areometer.

  Enačbo za izračun gostote idealnih plinov se lahko izpelje iz splošne plinske enačbe:

  kjer je splošna plinska konstanta, množina snovi, molska masa plina, tlak in prostornina.

  Gostota trdnih in kapljevinastih snovi

  snov
   
  gostota
  [kg/m³]
  snov
   
  gostota
  [kg/m³]
  črna luknja 4 · 1017 nevtronska zvezda 8,4 · 1016 – 1 · 1018
  atomsko jedro 2,3 · 1017 bela pritlikavka 1 · 109
  Sončevo jedro ~150000 osmij 22590
  iridij 22560 platina 21450
  zlato (0 °C) 19300 volfram 19250
  uran 19050 tantal 16600
  živo srebro 13580 paladij 12023
  torij 11600 svinec 11340
  srebro 10490 baker 8960
  bron 8500 železo 7870
  jeklo 7850 kositer 7310
  cink 7049 titan 4507
  diamant 3500 bazalt 3000
  granit 2700 aluminij 2700
  grafit 2200 magnezij 1740
  PVC 1300 PMMA 1160
  morska voda (15 °C) 1025 voda (25 °C) 998
  HDPE 955 MMA 940
  led (0 °C) 917 polietilen 910
  etilni alkohol 790 bencin 740
  kapljevinski vodik 68 aerogel 3


  Glej tudi