Išči

  Gradient

  Gradiênt je v matematiki diferencialna operacija, definirana nad skalarnim ali vektorskim poljem, ki pove, v kateri smeri se polje najbolj spreminja. Gradient se označuje z oznako »grad« ali simbolom (nabla).

  Vsebina

  Gradient skalarnega polja

  Kartezični koordinatni sistem

  V trirazsežnem kartezičnem koordinatnem sistemu se gradient zapiše kot:

  Pri tem je f(r) skalarno polje, odvisno od krajevnega vektorja r = (x, y, z), oznake pa označujejo parcialne odvode po vsaki od koordinat.

  Splošni krivočrtni koordinatni sistem

  Cilindrični koordinatni sistem

  V cilindričnem koordinatnem sistemu se gradient skalarnega polja f(r) izraža kot:

  Pri tem je r=(r, φ, z) krajevni vektor, izražen v cilindričnem koordinatnem sistemu, er, eφ in ez pa enotski vektorji v smeri vsake od koordinatnih osi.

  Sferni koordinatni sistem

  V sfernem koordinatnem sistemu se gradient skalarnega polja f(r) izraža kot:

  Pri tem je r=(r, θ, φ) krajevni vektor, izražen v sfernem koordinatnem sistemu, er, eθ in eφ pa enotski vektorji v smeri vsake od koordinatnih osi.

  Gradient vektorskega polja

  Glej tudi

  Viri