Išči

    Grom

    Wall cloud with lightning - NOAA - rotated.jpg

    Grom (tudi grmenje) je hrup ozirom bobnenje, ki ga sproži strela zaradi zelo hitre razžaritve in razširitve zraka v bliskovem kanalu.

    Če čas v sekundah, ki poteče od bliska do groma, delimo s 3, dobimo oddaljenost bliska v kilometrih.

    Viri