Išči

  Hafnij

  lutecij - hafnij - tantal
  Zr
  Hf
  Rf  
   
   
  Hf-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število hafnij, Hf, 72
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 4 (IVB), 6 , d
  Gostota, trdota 13310 kg/m3, 5,5
  Videz jekleno siv
  Hf,72.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 178,49 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 155 (208) pm
  Kovalentni polmer 150 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]4f14 5d2 6s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 10, 2
  Oksidacijsko stanje (oksid) 4 (amfoteren)
  Kristalna struktura heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 2506 K (4051 °F)
  Vrelišče 4876 K (8317 °F)
  Molski volumen 13,44 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 575 kJ/mol
  Talilna toplota 24,06 kJ/mol
  Parni tlak 0,00112 Pa pri 2500 K
  Hitrost zvoka 3010 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,3 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 140 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 3,12 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 23 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 658,5 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1440 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  172Hf {sint.} 1,87 y ε 0,350 172Lu
  174Hf 0,162 % 2 E15 let α 2,495 170Yb
  176Hf 5,206 % Hf je stabilen s 104 nevtroni
  177Hf 18,606 % Hf je stabilen s 105 nevtroni
  178Hf 27,297 % Hf je stabilen s 106 nevtroni
  179Hf 13,629 % Hf je stabilen s 107 nevtroni
  180Hf 35,1 % Hf je stabilen s 108 nevtroni
  182Hf {syn} 9 E6 let β 0,373 182Ta
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Háfnij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Hf in atomsko število 72. Ta svetleča, srebrno siva štirivalentna prehodna kovina je kemijsko podobna cirkoniju in jo tudi najdemo v njegovih mineralih. Hafnij uporabljajo v volframovih zlitinah v žarilnih nitkah in elektrodah, uporabljajo pa ga tudi za absorpcijo nevtronov v palicah za nadzor jedrskih reakcij.

  Zgodovina

  Hafnij sta leta 1923 v danskem Københavnu (latinsko ime: Hafnia) odkrila Dirk Coster in Georg von Hevesy. Kmalu zatem so po Bohrovi teoriji domnevali, da je novi element povezan s cirkonijem, končno pa so ga na Norveškem našli v cirkonu z metodo spektroskopske analize z žarki X.

  Jantzen in von Hevesey sta ga ločila od cirkonija z večkratno rekristalizacijo dvojnih fluoridov amonija in kalija. Kovinski hafnij sta prva pripravila Anton Eduard van Arkel in Jan Hendrik deBoer tako, da sta pihala tetrajodidno paro prek žareče nitke iz volframa.

  Zunanje povezave