Išči

  Hitrost zvoka

  Hitróst zvóka (oznaka c) je hitrost, s katero se zvočno vzdolžno valovanje širi v sredstvu. Odvisna je od lastnosti sredstva, v katerem zvok potuje, predvsem od njegove stisljivosti χ in gostote ρ:

  Enačbo je prvi zapisal Pierre-Simon Laplace.

  Hitrost zvoka (ali valovanja v splošnem) povezuje s frekvenco ν in valovno dolžino λ zveza:

  Vsebina

  Hitrost zvoka v trdninah

  V trdninah navadno namesto stisljivosti vpeljemo njeno obratno vrednost, prožnostni modul E. Izraz za hitrost zvoka je v palici tedaj:

  V neomejeni trdnini je hitrost zvoka enaka:

  kjer je μ Poissonovo število.

  Hitrost zvoka v kapljevinah

  V kapljevinah velja enaka enačba kot pri plinih, s tem, da ni potrebno ločevati med adiabatno in izotermno stisljivostjo χ.

  Hitrost zvoka v plinih

  V idealnih plinih se izraz za hitrost zvoka poenostavi. Upoštevamo lahko izraz za adiabatno stisljivost χS = 1/κ p, kjer je p tlak plina, κ pa adiabatni eksponent (razmerje specifične toplote pri stalnem tlaku cp in specifične toplote pri stalni prostornini cV). Ob upoštevanju splošne plinske enačbe pV = (m/M)RT in definicije gostote ρ = m/V dobimo:

  Pri tem je R splošna plinska konstanta, M molska masa plina, T pa temperatura. Ker so ostali parametri konstanta za dano vrsto plina, vidimo, da je hitrost zvoka v plinu odvisna le od njegove temperature.

  Če nas zanima temperaturna odvisnost hitrosti zvoka v ozkem temperaturnem območju, lahko zgornji izraz razvijemo v Taylorjevo vrsto. Za zrak pri temperaturi blizu sobne velja tako približen izraz:

  Pri tem je temperatura zraka, merjena v stopinjah Celzija. V območju od -20 °C do +40 °C se ta približni izraz na 0,2 % ujema z natančnim izrazom.

  Zgledi hitrosti zvoka v različnih snoveh

  sredstvo hitrost zvoka
  pri sobni temperaturi
  [ m/s ]
  aluminij 6420
  titan 6070
  železo 5950
  steklo 5300
  kronsko steklo 5100
  nikelj 4900
  les (mehki) 4500
  baker 5010
  cink 3700
  srebro 3650
  opeka 3600
  les (trdi) 3400
  bukovina 3300
  zlato 3240
  led (-4 °C) 3200
  beton 3100
  pleksi steklo 2680
  kositer 2600
  svinec 2160
  glicerin 1904
  PVC (trdi) 1700
  neopren 1600
  morska voda 1531
  voda 1497
  živo srebro 1450
  benzen 1295
  vodik 1284
  aceton 1174
  kloroform (kapljevina) 987
  helij 965
  pluta 500
  vodna para (134 °C) 494
  metan 430
  amonijak 415
  zrak 343
  metanol (pare) 335
  kisik 316
  ogljikov dioksid 259
  kloroform (pare) 171
  PVC (mehki) 80
  guma 50

  Hitrost zvoka v zraku v odvisnosti od temperature

  V razpredelnici je ρ gostota zraka in Z akustična impedanca.


  [°C]
  c
  [m/s]
  ρ
  [kg/m³]
  Z
  [N·s/m³]
   -10 325,4 1,341 436,5
    -5 328,5 1,316 432,4
     0 331,5 1,293 428,3
    +5 334,5 1,269 424,5
  +10 337,5 1,247 420,7
  +15 340,5 1,225 417,0
  +20 343,4 1,204 413,5
  +25 346,3 1,184 410,0
  +30 349,2 1,164 406,6

  Zunanje povezave

  Glej tudi