Išči

  Holmij

  disprozijholmijerbij
  Ho
  Es  
   
   
  Ho-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število holmij, Ho, 67
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok NA, 6 , f
  Gostota, trdota 8800kg/m3, ND
  Izgled srebrnkasto bel
  Ho,67.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 164,9303 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 247 (ND) pm
  Kovalentni polmer 158 pm
  van der Waalsov polmer ND pm
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f11
  e- na energijski nivo 2,8,18,29,8,2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (basique)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje solide
  Tališče 1743 K (2678 °F)
  Vrelišče 2968 K (4883 °F)
  Molarna prostornina 19,01 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 241 kJ/mol
  Talilna toplota 11,76 kJ/mol
  Parni tlak ND
  Hitrost zvoka 2170 m/s pri 293,15K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,23 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 160 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,24 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 16,2 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 581,0 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1140 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2204 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4100 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV MeV DP
  165Ho 100 % 165Ho je stabilen z 98 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Hólmij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ho in atomsko število 67. Ta element iz skupine lantanidov je relativno mehka in kovna kovina, ki je pri sobni temperaturi in suhem zraku stabilna. Redkozemeljsko kovino holmij najdemo v mineralih monazitu in gadolinitu.

  Pomembne lastnosti

  Holmij, ta trivalentni kovinski redkozemeljski element, ima od vseh elementov iz narave največji magnetni moment (10,6 µB) in ima tudi druge nenavadne magnetne lastnosti. V kombinaciji z itrijem tvori visoko magnetne spojine.

  Holmij je relativno mehak in koven element, ki je precej odporen proti koroziji in na suhem zraku pri standardni temperaturi in pritisku stabilen. Na vlažnem zraku in pri višji temperaturi hitro oksidira, ter pri tem tvori rumenkast oksid. V čisti obliki se holmij leskeče kovinsko svetlo-srebrno.

  Uporaba

  Holmij so zaradi njegovih magnetnih lastnosti uporabili za izdelavo najmočnejših umetno ustvarjenih magnetnih polj, ko so ga umestili v magnete visoke moči kot del magnetnega pola (imenovan tudi koncentrator magnetnega pretoka). Ker lahko absorbira nevtrone, nastale pri jedrskem razpadu, se ta element uporablja tudi v palicah za nadzor jedrskega procesa. Druge komercialne rabe tega elementa vključujejo:

  Za ta element je bilo odkritih še nekaj drugih uporab.

  Zunanje povezave