Išči

  Homogenost

  Homogénost ali istoródnost na splošno pomeni enotnost v sebi. Za različne posebne pomene glej:

  • homogenost (matematika), različni pomeni
  • v statistiki:
   • homoskedastičnost
   • homogenost (statistika), logično konsistentne matrice podatkov
  • homogenost (fizika), v fiziki lahko pomeni translacijsko invarianco ali pa gre za homogenost enot v enačbah
  • homogenetski ali homoplastičen, izraz v biologiji, s katerim označujemo podobnost v strukturi zaradi skupnega prednika
  • homogenizacija je intenzivno mešanje faz, ki ena v drugi nista topni, da dobimo topno suspenzijo ali emulzijo