Išči

  Identiteta

  Identitéta ali istovétnost ima lahko več pomenov

  • identiteta, tisto, kar dela posamezno entiteto opredeljivo in prepoznavno
  • osebna identiteta je tisto, kar človeka določa kot osebo
  • etnična identiteta je temeljna skupinska identiteta kulture oziroma družbe
  • identiteta v matematiki je lahko:
   • identična funkcija (kratko identiteta) je funkcija, ki poljuben x preslika spet v x
   • identična enačba (kratko identiteta) je enačba, v kateri sta leva in desna stran enaki za vsak x (za vsako vrednost neznanke)
   • identična matrika (kratko identiteta) je kvadratna matrika, ki ima po diagonali enice, drugod pa ničle
   • identiteta v matematiki lahko pomeni tudi nevtralni element