Išči

  Ikozidodekaeder

  Ikozidodekaeder
  Icosidodecahedron.jpg
  (animacija)
  vrsta arhimedsko telo
  uniformni polieder
  elementi F = 32, E = 60,
  V = 30 (χ = 2)
  stranske ploskve na stran 20{3} + 12{5}
  Conwayjev zapis aD
  Schläflijevi simboli r{5,3}
  t1{5,3}
  Wythoffov simbol 2 | 3 5
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  simetrija Ih, H3, [5,3], (*532), red 120
  vrtilna grupa I, [5,3]+, (532), red 60
  diedrski kot 142,62°
  sklici U24, C28, W12
  značilnosti konvekesn
  polpravilen
  kvazipravilen
  Icosidodecahedron.png
  obarvane stranske ploskve
  Icosidodecahedron vertfig.png
  3.5.3.5
  (slika oglišč)
  Rhombictriacontahedron.svg rombski triakontaeder
  (dualni polieder)
  Icosidodecahedron flat.svg
  mreža telesa

  Ikozidodekaeder je v geometriji konveksni polieder. Je arhimedsko telo, eno od trinajstih konveksnih izogonalnih neprizmatičnih teles skonstruirano z dvema ali več vrstami pravilnih mnogokotniških stranskih ploskev.

  Ima dvaintrideset pravilnih stranskih ploskev, od tega dvajset enakostraničnotrikotniških in dvanajst petkotniških, ter 60 robov in 30 oglišč.

  Vsebina

  Kartezične koordinate

  Primerne kartezične koordinate za oglišča ikozidodekaedra z velikostjo robov enako 1 so dane z [1]

  kjer je τ zlati rez (1+√5)/2.

  Površina in prostornina

  Površina P in prostornina V ikozidodekaedra z dolžino roba a sta:

  Pravokotne projekcije

  Ikozidodekaeder ima štiri posebne pravokotne projekcije usrediščene na oglišče, rob in dve vrsti stranskih ploskev (enakostranični trikotniki in petkotniki). Zadnji dve odgovarjata Coxeterjevima ravninama A2 in H2.

  Pravokotne projekcije
  usrediščeno na oglišče rob stransko ploskev
  enakostranični trikotnik
  stransko ploskev –
  petkotnik
  slika Dodecahedron t1 v.png Dodecahedron t1 e.png Dodecahedron t1 A2.png Dodecahedron t1 H3.png
  projektivna
  simetrija
  [2] [2] [6] [10]
  rombski
  triakontaeder
  Dual dodecahedron t1 v.png Dual dodecahedron t1 e.png Dual dodecahedron t1 A2.png Dual dodecahedron t1 H3.png

  Sorodni poliedri in tlakovanja

  Družina uniformnih ikozaederskih poliedrov
  {5,3} t0,1{5,3} t1{5,3} t0,1{3,5} {3,5} t0,2{5,3} t0,1,2{5,3} s{5,3}
  Uniform polyhedron-53-t0.png Uniform polyhedron-53-t01.png Uniform polyhedron-53-t1.png Uniform polyhedron-53-t12.png Uniform polyhedron-53-t2.png Uniform polyhedron-53-t02.png Uniform polyhedron-53-t012.png Uniform polyhedron-53-s012.png
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node h.pngCDel 5.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  Sferni poliedri Evklidsko tlakovanje Hiperbolično tlakovanje
  Simetrija *332
  [3,3]
  Td
  *432
  [4,3]
  Oh
  *532
  [5,3]
  Ih
  *632
  [6,3]
  p6m
  *732
  [7,3]
  *832
  [8,3]
  *∞32
  [∞,3]
  Kvazipravilne
  oblike
  Uniform polyhedron-33-t1.png
  oktaeder
  Cuboctahedron.png
  kubooktaeder
  Icosidodecahedron.png
  ikozidodekaeder
  Uniform polyhedron-63-t1.png
  trišestkotno tlakovanje
  Uniform tiling 73-t1.png
  trisedemkotno tlakovanje
  Uniform tiling 83-t1.png
  triosemkotno tlakovanje
  H2 tiling 23i-2.png
  Konfiguracija oglišča 3.3.3.3 3.4.3.4 3.5.3.5 3.6.3.6 3.7.3.7 3.8.3.8 3.∞.3.∞
  Coxeterjev diagram CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 6.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 7.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 8.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel infin.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png

  Petstrana girobirotunda

  Telo je sorodno tudi z Johnsonovimi telesi, ki se imenujejo petstrana ortobirotunda. Dobimo jih tako, da zlepimo dve petstrani rotundi, ki so povezani kot zrcalni sliki.

  Dissected icosidodecahedron.png
  (Členitev)
  Icosidodecahedron.png
  Ikozidodekaeder
  (petstrana girobirotunda)
  Pentagonal orthobirotunda solid.png
  Petstrana ortobirotunda
  Pentagonal rotunda.png
  Petstrana rotunda

  Osem uniformnih zvezdnih poliedrov ima enako razvrstitev oglišč. Od teh imata samo dva isto razvrstitev robov. To sta mali ikozihemidodekaeder in mali dodekahemidodekaeder.

  Icosidodecahedron.png
  ikozidodekaeder
  Small icosihemidodecahedron.png
  mali ikozihemidodekaeder
  Small dodecahemidodecahedron.png
  mali dodekahemidodekaeder
  Great icosidodecahedron.png
  veliki ikozidodekaeder
  Great dodecahemidodecahedron.png
  veliki dodekahemidodekaeder
  Great icosihemidodecahedron.png
  veliki ikozihemidodekaeder
  Dodecadodecahedron.png
  dodekadodekaeder
  Small dodecahemicosahedron.png
  mali dodekahemiikozaeder
  Great dodecahemicosahedron.png
  veliki dodekahemiikozaeder
  Compound of five octahedra.png
  sestav petih oktaedrov
  UC18-5 tetrahemihexahedron.png
  sestav petih tetrahemiheksaedrov

  Glej tudi

  Sklici

  Zunanje povezave