Išči

  Ionski kristal

  Kristalna struktura natrijevega klorida (halit); vsak ion ima šest najbližjih sosedov z oktaedrično geometrijo; takšna ureditev ionov se imenuje kubični najgostejši sklad.
  Svetlo modro = Na+
  Temno zeleno = Cl

  Ionski kristal je kristal, sestavljeni iz ionov, ki ga veže elektrostatski privlak. Takšne kristale tvorijo na primer alkalijski halidi, vključno s kalijevim fluoridom, kalijevim kloridom, kalijevim bromidom, natrijevim fluoridom in druge kombinacije natrijevih, cezijevih, rubidijevih ali litijevih ionov s fluoridnimi, kloridnimi, bromidnimi ali jodidnimi ioni.[1]

  Natrijev klorid (NaCl) ima koordinacijo 6:6. Njegove lastnosti so odraz močne interakcije med ioni. V trdnem stanju je zelo slab, v talini pa dober prevodnik električnega toka. V talini elektrenino prenašajo gibljivi ioni.[2]

  Za ionske kristale je značilna močna absorbcija infrardečega sevanja in kristalne ravnine, po katerih se zlahka koljejo. Natančna razporeditev ionov kristalni rešetki je odvisna od velikosti ionov.[3]

  Sklici

  1. "Chemicals of the natural environment" (PDF). Pridobljeno 1. februarja 2008.
  2. "Ionic Structures". Pridobljeno 1. februarja 2008.
  3. "Chemicals of the natural environment" (PDF). Pridobljeno 1. februarja 2008.