Išči

  Iridij

  osmij - iridij - platina
  Rh

  Ir
  Mt 
   

  Ir-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število iridij, Ir, 77
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 9, 6, d
  Gostota, trdota 22650 kg/m3, 6,5
  Videz srebrnkasto bel
  Ir,77.jpg
  Lastnosti
  Relativna atomska masa 192,217 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 135 (180) pm
  Kovalentni polmer 137 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]4f14 5d7 6s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 15, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 2, 3, 4, 6 (rahlo bazičen)
  Kristalna struktura ploskovno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 2739 K (4471 °F)
  Vrelišče 4701 K (8002 °F)
  Molski volumen 8,52 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 604 kJ/mol
  Talilna toplota 26,1 kJ/mol
  Parni tlak 1,47 Pa pri 2716 K
  Hitrost zvoka 4825 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 2,20 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 130 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 19,7 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 147 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 880 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1600 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  191Ir 37,3 % Ir je stabilen s 114 nevtroni
  Meta {sint.} 241 let IT 0,155
  193Ir 62,7 % Ir je stabilen s 116 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Irídij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ir in atomsko število 77. Iridij je težka, trdna, lomljiva, srebrnkasto-bela prehodna kovina iz platinske skupine. Uporablja se v zelo močnih zlitinah, ki lahko prenesejo visoke temperature, in nastopa v naravnih zlitinah s platino ali osmijem. Iridij je med znanimi elementi pomemben kot proti koroziji najbolj odporen, ter zaradi povezave z izumrtjem dinozavrov. Uporablja se v visokotemperaturnih napravah, električnih stikih, in kot utrjevalec za platino.