Išči

  Iterbij

  tulijiterbijlutecij
  Yb
  No  
   
   
  Yb-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število iterbij, Yb, 70
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok NA, 6, f
  Gostota, trdota 6570 kg/m3, ND
  Izgled srebrnkasto bel
  Ytterbium-3.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 173,04 u
  Polmer atoma (izračunan) 175 (222) pm
  Kovalentni polmer ND pm
  van der Waalsov polmer ND pm
  Elektronska konfiguracija [Xe]4f146s2
  e- na energijski nivo 2,8,18,32,8,2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (base)
  Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 1097 K (1515 °F)
  Vrelišče 1467 K (2181 °F)
  Molarna prostornina 24,84 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 128,9 kJ/mol
  Talilna toplota 7,66 kJ/mol
  Parni tlak ND
  Hitrost zvoka 1590 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,1 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 150 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 3,51 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 34,9 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 603,4 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1174,8 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2417 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4203 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  166Yb {sint.} 56,7 h ε 0,304 166Tm
  168Yb 0,13 % 168Yb je stabilen z 98 nevtroni
  169Yb {sint.} 32,026 d ε 0,909 169Tm
  170Yb 3,05 % 170Yb je stabilen s 100 nevtroni
  171Yb 14,3 % 171Yb je stabilen s 101 nevtronom
  172Yb 21,9 % 172Yb je stabilen s 102 nevtronoma
  173Yb 16,12 % 173Yb je stabilen s 103 nevtroni
  174Yb 31,8 % 174Yb je stabilen s 104 nevtroni
  175Yb {sint.} 4,185 d β- 0,470 175Lu
  176Yb 12,7 % 176Yb je stabilen s 106 nevtroni
  177Yb {sint.} 1,911 h β- 1,399 177Lu
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Itêrbij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Yb in atomsko število 70. Ta mehak srebrnkast kovinski element je redka zemlja iz skupine lantanoidov in jo najdemo v mineralih gadolinitu, monazitu in ksenotimu. Element včasih nastopa z itrijem ali drugimi podobnimi elementi in se uporablja v določenih jeklih. Naravni iterbij je mešanica sedmih stabilnih izotopov.

  Zunanje povezave