Išči

  Itrij

  stroncijitrijcirkonij
   
  Sc
  Y
  La  
   
   
  Y-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število itrij, Y, 39
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 3 (IIIB), 5, d
  Gostota, trdota 4472 kg/m3, __
  Videz srebrnkasto bel
  Y,39.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 88,90585 a. e. m.
  Atomski polmer 180 (212) pm
  Kovalentni polmer 162 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d15s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 9, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3, 2, 1 (šibka baza)
  Kristalna struktura heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (paramagneten)
  Tališče 1799 K (2779 °F)
  Vrelišče 3609 K (6037 °F)
  Molski volumen 19,88 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 363 kJ/mol
  Talilna toplota 11,4 kJ/mol
  Parni tlak 5,31 Pa pri 1799 K
  Hitrost zvoka 3300 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,22 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 300 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,66 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 17,2 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 600 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1180 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 1980 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 5847 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 7430 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 8970 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 11190 kJ/mol
  8. ionizacijski potencial 12450 kJ/mol
  9. ionizacijski potencial 14110 kJ/mol
  10. ionizacijski potencial 18400 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA najdaljši t½ is 106,65 d (Y-88)
  89Y 100 % Y je stabilen s 50 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Ítrij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Y (latinsko Yttrium) in atomsko število 39. Ta srebrno siva prehodna kovina je pogosta v redkozemeljskih mineralih in dve od njenih sestavin se uporabljata kot luminofor za rdečo barvo pri izdelavi barvnih televizorjev.

  Zunanje povezave