Išči

  Izparilna toplota

  Izparílna toplôta je toplota, ki jo moramo pri stalnem tlaku dovesti enemu kilogramu dane snovi v kapljevinastem agregatnem stanju, segrete do vrelišča, da izpari, torej da preide v plinasto agregatno stanje. Enaka je toploti, ki jo pri stalnem tlaku odda en kilogram do vrelišča ohlajenega plina, ko kondenzira in preide v kapljevinasto agregatno stanje. Praviloma je izparilna toplota tabelirana pri normalnem zračnem tlaku 101,325 kPa (glej tudi standardni pogoji).

  Mednarodni sistem enot predpisuje za izparilno toploto izpeljano enoto J/kg. Namesto na maso snovi lahko preračunamo izparilno toploto tudi na množino snovi; v tem primeru navajamo izparilno toploto v J/mol.

  Izparilna toplota vode pri tlaku 101,325 kPa in 100 °C je 2256,9 kJ/kg, kar je enako okoli 40,6 kJ/mol. To je veliko — petkratna količina energije za segretje vode od 0 do 100 °C.

  Izparilna toplota je v splošnem odvisna od temperature. Velikokrat pa lahko računamo s povprečno vrednostjo med dvema ozkima intervaloma.

  Izparilne toplote kemijskih elementov

  element izparilna toplota
  [kJ/mol]
  ajnštajnij  
  aktinij ni podatkov
  aluminij 293,4
  americij ni podatkov
  antimon 77,14
  argon 6,447
  arzen 34,76
  astat 114
  baker 300,3
  barij 142
  berilij 292,40
  berkelij ni podatkov
  bizmut 104,8
  bor 489,7
  borij  
  brom 15,438
  cerij 414
  cezij 67,74
  cink 115,3
  cirkonij 58,2
  kirij ni podatkov
  disprozij  
  dubnij  
  dušik 2,7928
  erbij 261
  evropij  
  fermij  
  fluor 3,2698
  fosfor 12,129
  francij  
  gadolinij  
  galij 258,7
  germanij 330,9
  hafnij 575
  hasij  
  helij 0,0845
  holmij 241
  element izparilna toplota
  [kJ/mol]
  indij 231,5
  iridij 604
  iterbij  
  itrij 363
  jod 20,752
  kadmij 100
  kalcij 153,6
  kalifornij  
  kalij 79,87
  kisik 3,4099
  klor 10,2
  kobalt 376,5
  kositer 295,8
  kripton 9,029
  krom 344,3
  ksenon 12,636
  lantan 414
  lavrencij  
  litij 145,92
  lutecij  
  magnezij 127,4
  mangan 226
  majtnerij  
  mendelevij  
  molibden 598
  natrij 96,96
  neodim  
  neon 1,7326
  neptunij ni podatkov
  nikelj 370,4
  niobij 696,6
  nobelij  
  ogljik 355,8
  osmij 627,6
  paladij 357
  platina 510
  plutonij  
  element izparilna toplota
  [kJ/mol]
  polonij 60,1
  prazeodim  
  prometij  
  protaktinij 470
  radij 37
  raderfordij  
  radon 16,4
  renij 715
  rodij 493
  rubidij 72,216
  rutenij 595
  samarij  
  siborgij  
  selen 26,3
  silicij 384,22
  skandij 314,2
  srebro 250,58
  stroncij 144
  svinec 177,7
  talij 164,1
  tantal 743
  tehnecij 660
  telur 52,55
  terbij  
  titan 421
  torij 514,4
  tulij 191
  uran 477
  vanadij 452
  vodik 0,44936
  volfram 824
  zlato 334,4
  železo 349,6
  živo srebro 59,229
  žveplo 1,7175