Išči

  Izvir

  Divje jezero, kraški izvir blizu Idrije

  Izvir je kraj, kjer se stalno ali začasno na naraven način pojavi vodonosnik na zemeljski površini. V večini primerov se ti napajajo iz padavin nastalo podtalnico. Le v redkih primerih voda prihaja iz globljih delov notranjosti Zemlje. [1] Voda pride na dan ob geoloških prelomih, ob vznožju pobočja ali na ravninah.

  Vsebina

  Klasifikacija

  Izvire lahko razvrstimo v skladu z več vidiki: glede na hidrostatični tlak vodonosnika, glede na časovni potek odvajanja, glede na temperaturo izvira, glede na vsebnost raztopljenih plinov in trdnih snovi, v skladu s konstrukcijskimi značilnostmi ali glede na vrsto ustvarjenih izstopnih habitatov.[2]

  Glede na hidrostatični tlak

  Komaj zmanjšana temperatura v zimskem času (plaža pri Wassersleben, okrožje Schleswig-Flensburg)
  Tipična geološka situacija pri arteškem izviru
  Kraški izvir (Pesio v Ligurskih Alpah)

  Glede na časovni potek

  Glede na temperaturo

  Običajno temperatura vode izvira ustreza lokalni povprečni letni temperaturi zraka in je konstantna v sezonskem ciklu. V srednji Evropi je temperatura okoli 6 do 10 ° C, v tropskih območjih 20 do 25 ° C. Če je vodonosnik manj kot 20 metrov globoko, lahko pride do rahlega sezonskega nihanja temperature izvira.

  Glede na vsebnost raztopljenih snovi

  Izviri, ki imajo posebno visoko vsebnost raztopljenih plinastih ali trdnih snovi so znani kot mineralni vrelci. Z učinkom zdravilnih vrelcev se ukvarja balneologija. Mineralne vrelce se lahko nadalje razdeli v slane izvire, žveplene izvire, kiselkaste in alkalne izvire, grenke izvirov, izvire železa in radioaktivne izvire. Nosilec radioaktivnosti izvirov je žlahtni plin radon, najbolj v granitu in gnajsu in je nastal z razpadom urana ali mineralov, ki vsebujejo torij.

  Glede na strukturne značilnosti izvira v prispevnem območju

  Požiralnik reke Unice na Planinskem polju

  Glede na strukturne značilnosti lokacije

  (Vodnjaki so umetni izviri podzemne vode in jih ne imenujemo izvir).

  Izvir kot habitat

  Z biološkega stališča so izviri pot med površinskimi vodami in podzemljem. Mnogo organizmov, ki živi v jamah, je prišlo v podzemlje skozi izvire. V samih izvirih živijo rastline in živali, ki za preživetje potrebujejo čisto vodo in stabilne okoljske razmere, okoli njih pa organizmi vlažnega okolja. Ekološko gledano so izviri oligotrofni habitati - v njih je malo hranilnih snovi in naseljuje jih povsem drugačna združba kot nižji del vodotoka. Zato so pomembni s stališča biodiverzitete, hkrati pa zelo ranljivi na onesnaževanje ali druge spremembe (odstranjevanje vegetacije, vnos hranil itd.) zaradi prilagojenosti te združbe na stalne pogoje.

  Sveti izviri

  Sveti izvir je majhno vodno telo, ki izhaja iz zemlje in ga častijo v poganski ali krščanski religiji. Mitologija antične Grčije je bila polna svete in opevanih izvirov - predvsem Kastalijski izvir na Parnasu in Pierianski v Makedoniji. V srednjeveški Evropi so bili sveti vodnjaki pogosto poganska sveta mesta, ki so kasneje postala krščanska. Izraz "sveto " se pogosto uporablja, kadar se nanaša na izvir vode omejenega obsega (ne jezero ali reka, vendar pa bazen in naravni izvir in mlaka), ki ima določen pomen pri folklori lokalnega območja. To je lahko v obliki določenega imena, povezano z legendo, pripisovanje zdravilnih lastnosti v vodi skozi duhovno prisotnost skrbnika duha ali krščanskega svetnika ali obred ali ritual s središčem na lokaciji. V krščanski mitologiji je veljalo, da je izvirska voda pritekla zaradi delovanj svetnika, znano tema je zlasti v hagiografiji keltskih svetnikov.

  Glej tudi

  Sklici

  1. Ernst Neef 1981: Das Gesicht der Erde. S. 525.
  2. Geološki terminološki slovar [1]

  Zunanje povezave