Išči

  Judovstvo

  Članki na temo
  Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
  Judovstvo
  Portal | Kategorija
  Judje · Judovstvo · Skupnosti
  Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
  Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
  Obnovljeno judovstvo
  Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
  Judovska prepričanja
  Verska načela · Minjan · Kabala
  Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
  Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
  Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
  Verski teksti
  Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
  Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
  Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
  Verski zakoni
  Talmud · Mišna Tora · Tur
  Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
  Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
  Judovski sveti kraji
  Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
  Pomembni voditelji
  Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
  Jakob/Izrael · Rahela · Lea · Dvanajst rodov · Mojzes
  Debora · Ruta · Salomon · David
  Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
  Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
  Maimonides · Nahmanides · Yosef Karo
  Judovsko življenje
  Brit Mila · Bar/Bat micva · Šiduh · Poroka
  Niddah · Naming · Pidjon HaBen · Bereavement
  Verske listine
  Rabin · Rebbe · Posek · Hazzan
  Kohen/duhovnik · Mashgiah · Gabbai · Maggid
  Mohel · Beth din · Roš jeshiva
  Verske institucije
  Heder · Talmud Torah · Ješiva · Sinagoga
  Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kollel
  Verski objekti
  Sveti tempelj / Šotor
  Sinagoga · Mikva · Suka
  Verski članki
  Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
  Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
  4 Species · Kittel · Gartel · Yad
  Verski objekti in obredi
  Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
  Musaf · Kaddish · Halel · Ma Tovu · Selihot
  Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
  Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
  Judovska oblačila
  Shtreimel · Bekishe · Fedora · Yarmulke
  Sheitel · Tichel
  Judovstvo in ostale religije
  Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
  Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
  Sorodne teme
  Antisemitizem · Kritike
  Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

  Júdovstvo, žídovstvo ali judaízem je abrahamska religija; vera in kultura Judov. Je prvo izpričano monoteistično verstvo. Velikokrat se zmotno razlaga, da se judovski bog imenuje Jahve (tudi Jehova), čeprav se v judaizmu božjega imena nikoli ne izgovarja. Znana je le označba JHVH, katere izgovorjava se je skozi stoletja izgubila. Judovska vera predstavlja deloma tudi osnovo za nekatere druge vere, denimo krščanstvo in islam.

  Menora - sedmerorami judovski svečnik

  Za prvega Juda velja Abraham, s katerim naj bi bog sklenil zavezo in izvoljeni judovski narod (glej: Hebrejci) popeljal iz egiptovskega suženjstva v obljubljeno deželo. Njegovi potomci naj bi po njegovem sinu Jakobu ali Izraelu dobili ime Izraelci.

  Že iz časov pred srednjim vekom so bili Judje velikokrat preganjani in so morali ponekod živeti v njim namenjenem zaprtem območju, imenovanem geto. Judje so razseljeni po vsem svetu, pri čemer se je veliko Judov asimiliralo z lokalnim prebivalstvom; pogosto so prevzeli lokalni jezik in navade, razen verovanja. Preganjanje pripadnikov judovske veroizpovedi je doseglo svoj vrhunec z nacističnim holokavstom med drugo svetovno vojno. Po njej so tudi uradno dovolili razglasitev judovske države, kjer so si Judje iz vsega sveta ustvarili svojo lastno državo Izrael.


  Glej tudi