Išči

  Kadmij

  srebrokadmijindij
  Zn

  Cd
  Hg  
   
   

  Cd-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število kadmij, Cd, 48
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 12, 5, d
  Gostota, trdota 8650 kg/m3, 2
  Izgled srebrnkasto sivo kovinski
  Cd,48.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 112,411 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 155 (161) pm
  Kovalentni polmer 148 pm
  van der Waalsov polmer 158 pm
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 2 (rahlo bazičen)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 594,22 K (609,93 °F)
  Vrelišče 1040 K (1413 °F)
  Molarna prostornina 13,00 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 100 kJ/mol
  Talilna toplota 6,192 kJ/mol
  Parni tlak 14,8 Pa pri 597 K
  Hitrost zvoka 2310 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,69 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 233 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 13,8 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 96,8 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 867,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1631,4 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 3616 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  108Cd 0,89 % Cd je stabilen z 60 nevtroni
  109Cd {sint.} 462,6 d ε 0,214 109Ag
  110Cd 12,49 % Cd je stabilen z 62 nevtroni
  111Cd 12,8 % Cd je stabilen s 63 nevtroni
  112Cd 24,13 % Cd je stabilen s 64 nevtroni
  113Cd {sint.} 7,7 E15 let β- 0,316 113In
  113Cdm {sint.} 14,1 let β-
  IT
  0,580
  0,264
  113In
   
  114Cd 28,73 % Cd je stabilen s 66 nevtroni
  116Cd 7,49 % Cd je stabilen z 68 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Kádmij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cd in atomsko število 48. Ta relativno redka, mehka, modrikasto-bela, strupena prehodna kovina se pojavlja v cinkovih rudah in se večinoma uporablja v baterijah.

  Pomembne lastnosti

  Kadmij je mehka, kovljiva in upogljiva, modrikasto-bela dvovalentna kovina, ki jo zlahka režemo z nožem. Kadmij je v mnogih pogledih podoben cinku, vendar se pojavlja v bolj kompleksnih spojinah.

  Najpogostejše oksidacijsko stanje kadmija je +2, čeprav v redkih primerih najdemo tudi +1.

  Uporaba

  Približno tri četrtine kadmija po svetu uporabljajo za izdelavo električnih baterij (posebno baterij Ni-Cd), večino od preostale četrtine pa v glavnem za barvila, prevleke, in kot stabilizator za plastike. Druge rabe:

  Zunanje povezave