Išči

  Kalcij

  kalijkalcijskandij
  Mg
  Ca
  Sr  
   
   
  Ca-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število kalcij, Ca, 20
  Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
  Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 4, s
  Gostota, trdota 1550 kg/m3, 1,75
  Videz srebrnkasto bel
  Ca,20.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 40,078 g/mol
  Atomski polmer (izračunan) 197 pm
  Kovalentni polmer 176±10 pm
  van der Waalsov polmer 231
  Elektronska konfiguracija [Ar]4s2
  e-/energijski nivo 2, 8, 8, 2
  Oksidacijsko stanje (oksid) 2+ (močna baza)
  Kristalna struktura ploskovno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (paramagneten)
  Tališče 1115 K (1548°F)
  Vrelišče 1757 K (2703 °F)
  Molski volumen 26,20·10−3 m3/mol
  Izparilna toplota 153,6 kJ/mol
  Talilna toplota 8,54 kJ/mol
  Parni tlak 254 Pa pri 1112 K
  Hitrost zvoka 3810 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,00 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 632 J/(kg·K)]]
  Električna prevodnost 29,8 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 201 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 589,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1145,4 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 4912,4 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  40Ca 96,941 % Ca je stabilen z 20 nevtroni
  41Ca {sint.} 103,000 y ε 0,421 41K
  42Ca 0,647 % Ca je stabilen z 22 nevtroni
  43Ca 0,135 % Ca je stabilen z 23 nevtroni
  44Ca 2,086 % Ca je stabilen z 24 nevtroni
  46Ca 0,004 % Ca je stabilen z 26 nevtroni
  48Ca 0,187 % >6×1018 let β- 4,272 48Ti
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.
  Kalcij
  Nevarnosti
  GHS piktogrami GHS02: Vnetljivo
  Opozorilna beseda Pozor
  GHS stavki za nevarnost
  H261
  GHS stavki za previdnost
  P231+232, P422[1]
  NFPA 704 (diamant ognja)
  Flammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 0: Exposure under fire conditions would offer no hazard beyond that of ordinary combustible material. E.g. sodium chlorideReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumSpecial hazard W: Reacts with water in an unusual or dangerous manner. E.g. sodium, sulfuric acidNFPA 704 four-colored diamond
  3
  0
  1

  Kálcij (latinsko calcium) je kemični element s simbolom Ca in vrstnim številom 20. Kalcij je svetlo siva zemljoalkalijska kovina, ki se uporablja kot reducent pri pridobivanju torija, cirkonija in urana. Je peti najpogostejši v zemeljski skorji. Nujno je potreben za življenje organizmov, posebej v fiziologiji celice. Kalcij uvrščamo med zemeljsko alkalijske elemente. V periodnem sistemu elementov najdemo kalcij v 4 periodi in drugi skupini. Pri tvorjenju iona kalcij odvrže dva elektrona, tako da iz jih iz 20 nastane 18.

  Vsebina

  Kalcijeve spojine

  Uporaba

  Kalcij uporabljamo kot dodatek za legiranje (npr. za izdelovanje svinčenih zlitin; za pridobivanje redkih kovin, kot absorpcijsko sredstvo za kisik in vodik pri pridobivanju žlahtnih plinov).

  Sklici

  1. "Calcium turnings, 99% trace metals basis". Sigma-Aldrich. Pridobljeno dne 2019-01-11.

  Zunanje povezave