Išči

  Kalcij

  kalijkalcijskandij
  Mg
  Ca
  Sr  
   
   
  Ca-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število kalcij, Ca, 20
  Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
  Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 4, s
  Gostota, trdota 1550 kg/m3, 1,75
  Videz srebrnkasto bel
  Ca,20.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 40,078 g/mol
  Atomski polmer (izračunan) 197 pm
  Kovalentni polmer 176±10 pm
  van der Waalsov polmer 231
  Elektronska konfiguracija [Ar]4s2
  e-/energijski nivo 2, 8, 8, 2
  Oksidacijsko stanje (oksid) 2+ (močna baza)
  Kristalna struktura ploskovno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (paramagneten)
  Tališče 1115 K (1548°F)
  Vrelišče 1757 K (2703 °F)
  Molski volumen 26,20·10−3 m3/mol
  Izparilna toplota 153,6 kJ/mol
  Talilna toplota 8,54 kJ/mol
  Parni tlak 254 Pa pri 1112 K
  Hitrost zvoka 3810 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,00 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 632 J/(kg·K)]]
  Električna prevodnost 29,8 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 201 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 589,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1145,4 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 4912,4 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  40Ca 96,941 % Ca je stabilen z 20 nevtroni
  41Ca {sint.} 103,000 y ε 0,421 41K
  42Ca 0,647 % Ca je stabilen z 22 nevtroni
  43Ca 0,135 % Ca je stabilen z 23 nevtroni
  44Ca 2,086 % Ca je stabilen z 24 nevtroni
  46Ca 0,004 % Ca je stabilen z 26 nevtroni
  48Ca 0,187 % >6×1018 let β- 4,272 48Ti
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.
  kalcij
  IUPAC-ime calcium, kalcij
  Druga imena kalcijev klorid
  Identifikatorji
  Številka CAS 7440-70-2
  Lastnosti
  Molekulska formula ca
  Molekulska masa 40.08 g/mol
  Videz trdno stanje
  Gostota 1.55 g/cm
  Tališče

  1112 K

  Vrelišče

  1757 K

  Topnost 745 g/l pri 20 OC
  Parni tlak 0,5 pri 200C
  Struktura
  Kristalna struktura Kalcij
  Nevarnosti
  EU klasifikacija (DSD) (zastarelo)
  10.4.2003
  LD50 1940-2045 mg/kg misi, 3798-4179 mg/kg podgane, 500-1000 mg/kg kunci
  Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
  material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

  Kálcij (latinsko calcium) je kemični element s simbolom Ca in vrstnim številom 20. Kalcij je svetlo siva zemljoalkalijska kovina, ki se uporablja kot reducent pri pridobivanju torija, cirkonija in urana. Je peti najpogostejši v zemeljski skorji. Nujno je potreben za življenje organizmov, posebej v fiziologiji celice. Kalcij uvrščamo med zemeljsko alkalijske elemente. V periodnem sistemu elementov najdemo kalcij v 4 periodi in drugi skupini. Pri tvorjenju iona kalcij odvrže dva elektrona, tako da iz jih iz 20 nastane 18.

  Kalcijeve spojine

  Uporaba

  Kalcij uporabljamo kot dodatek za legiranje (npr. za izdelovanje svinčenih zlitin; za pridobivanje redkih kovin, kot absorpcijsko sredstvo za kisik in vodik pri pridobivanju žlahtnih plinov).

  Zunanje povezave