Išči

  Kalij

  kalij - kalcij
  Na
  K
  Rb  
   
   
  K-TableImage.svg

  Celotna tabela

  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število kalij, K, 19
  Kemijska vrsta alkalijska kovina
  Skupina, perioda, blok 1 (IA), 4 , s
  Gostota, trdota 856 kg/m3, 0,4
  Videz srebrnkasto bel
  K,19.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 39,0983 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 220 (243) pm
  Kovalentni polmer 196 pm
  van der Waalsov polmer 275 pm
  Elektronska konfiguracija [Ar]4s1
  e- na energijski nivo 2, 8, 8, 1
  Oksidacijska stanja (oksid) 1 (močna baza)
  Kristalna struktura telesno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 336,53 K (146,08 °F)
  Vrelišče 1032 K (1.398 °F)
  Molski volumen 45,94·10-6 m3/mol
  Izparilna toplota 79,87 kJ/mol
  Talilna toplota 2,334 kJ/mol
  Parni tlak 1,06·10-4Pa pri __ K
  Hitrost zvoka 2000 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 0,82 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 757 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 13,9 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 102,4 W/(m · K)
  1. ionizacijski potencial 418,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 3052 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 4420 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 5877 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 7975 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 9590 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 11343 kJ/mol
  8. ionizacijski potencial 14944 kJ/mol
  9. ionizacijski potential 16963,7 kJ/mol
  10. ionizacijski potencial 48610 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  39K 93,26% K je stabilen z 20 nevtroni
  40K 0,012% 1,277 · 109 let β-
  ε
  1,311
  1,505
  40Ca
  40Ar
  41K 6,73% K je stabilen z 22 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Kálij (latinsko kalium) je kemični element v periodnem sistemu elementov z znakom K in atomskim številom 19. Je kemični element 1. skupine periodnega sistema, njegova relativna masa pa je 39,1.

  Temperatura tališča je 63,65 °C, temperatura vrelišča 774 °C. Število protonov/elektronov je 19, število nevtronov 20.

  Kalij je sedmi najpogostejši element v zemeljski skorji, saj ga je v zemeljski skorji 2,6 utežnih odstotkov. V naravi je vezan v kalijevem glinencu in v soleh. Kalij je razširjen v več spojinah. Ekonomsko pa sta pomembnejša minerala silvin ter karnalit. Vsebuje ga morska voda in organizmi. Najde se ga v različnih snoveh. Nahaja se tudi v rastlinah, ki ga črpajo iz zemlje, zato ga je treba dodajati v obliki gnojil.

  Je srebrno bela kovina, je mehak in se ga lahko reže z nožem. Na zraku zelo hitro oksidira in zagori z vijoličnim plamenom. Za gašenje je potrebno uporabljati suh pesek ali grafit.

  Hrani se v petroleju. Če se ga hrani predolgo, nastanejo na površini peroksidi, ki pri delu s kovino eksplodirajo. Kalij se uporablja kot kalijevo gnojilo. Saj je nujno potreben za rast in razvoj rastlin ter živali. Kalijev karbonat uporabljajo za proizvodnjo kalijevih stekel, mil, fotografskih razvijalcev.

  V morski vodi je povprečna koncentracija 399,1 mg K+/kg = 408,4 mg K+/l.

  Kalij je pomembna sestavina hrane.- gl. kalij (prehrana).

  Vsebina

  Drugi podatki

  Kalij so odkrili leta 1807. Našel ga je Humphry Davy, pri elektrolizi taline kalijevega hidroksida. Kalij je prvi element v zgodovini, ki je bil pridobljen z elektrolizo. Element je dobil ime po al kalja – kar v arabščini pomeni rastlinski pepel. Rastlinski pepel vsebuje kalijev karbonat.

  Biološka aktivnost

  Kalij je pomemben ter visoko zastopan element v živih organizmih. Je najpomembnejši medcelični element v vseh vrstah celic, saj je ključnega pomena za njihovo normalno delovanje. Živalske celice z vzdrževanjem razlike v koncentracijah natrijevih ter kalijevih ionov med notranjo in zunanjo stranjo celične membrane ustvarijo električni potencial, kateri zagotavlja normalno delovanje živčnega ter mišičnega sistema v živalih. Električni potencial celične membrane v sproščenem stanju običajno meri od -40 do -80 mV.

  Kalijevi ioni so vodilni kationi v notranjosti celic med tem ko so natrijevi ioni prisotni predvsem v medceličnem prostoru. To ravnovesje vzdržujejo ionske črpalke, ki so prisotne v celični membrani.

  Zaradi te vloge lahko nenormalne koncentracije kalija hitro povzročijo motnje v delovanju živčnega ter mišičnega sistema.

  Spojine

  Kalijev hidroksid (KOH) je zelo podoben natrijevemu hidroksidu, kateri z vodo tvori lug. Uporabljaja se kot razkužilo v kirurgiji in za pridobivanje mehkih kalijevih mil in barvil.

  Kalijev sulfat (K2SO4) je kemijska spojina, ki se pridobiva z raztapljanjem kalija v žveplovi kislini. V medicini, točneje v stomatoloških ordinacijah, se uporablja za zalivke. Kalijev sulfat se koristi za proizvodnjo aluminija, ima specifičen vonj in je svetle barve.

  Kalijev permanganat (KMnO4) je zelo oksidacijsko sredstvo. Uporablja se za razkuževanje pri sanaciji kožnih bolezni, v pirotehniki itd. Je v obliki temnovijoličnih kristalov.

  Kalijev klorid (KCI)se pogosto uporablja za umerjanje naprave za merjenje prevodnosti tekočin. V medicini se uporablja kot nadomestek izgube kalija, v obliki tablet ali praška, v nujnih primerih pa v obliki raztopine po infuziji.

  Zunanje povezave