Išči

  Kapacitivnost

  Kapacitivnost je lastnost električno prevodnih teles, da pod vplivom električne napetosti sprejmejo in shranijo naboj in energijo. Je razmerje med nabojem in napetostjo.

  kjer so:

  C - kapacitivnost v enoti F (farad)
  Q - električni naboj v enoti C (coulomb)
  U - električni potencial v enoti V (volt)

  Kapacitivnost je lastnost kondenzatorjev.

  Ker je enota farad prevelika, se v praksi uporabljajo enote μF, nF ali pF.

  Kapacitivnost osamljene kovinske krogle:

  kjer so:

  C - kapacitivnost v enoti F (farad)
  εo - dielektričnost praznega prostora v enoti F/m (farad na meter) εo = 8,854 · 10 · 10-12 F/m
  r - polmer krogle v enoti m (meter)

  Kapacitivnost med dvema paralelnima ploščama se pri znani geometriji in znanih dielektričnih lastnostih izolatorja med njima izračuna naslednji način:

  kjer so:

  C - kapacitivnost v enoti F (farad)
  ε0 - dielektričnost praznega prostora v enoti F/m (farad na meter)
  εr - dielektrična konstanta ali relativna dielektričnost uporabljenega izolatorja med ploščama (brez enote)
  A - površina plošč v enoti m2 (kvadratni meter)
  d - razdalja med ploščama v enoti m (meter)