Išči

  Keramika

  Porcelanska vaza, dinastija Ming, datirana v leto 1403–1424

  Med keramične materiale spadajo vse nekovinske in anorganske snovi. Od kovin se ločijo po predznaku temperaturnega koeficienta električne upornosti - pri kovinah je pozitiven, pri keramiki negativen. Umetne snovi ali polimeri so sestavljene iz ločenih molekul, ki so med seboj povezane s šibkimi van der Waalsovimi vezmi. V keramičnih snoveh ni diskretnih molekul, temveč prostorske skupine, ki so sestavljene iz ene ali več vrst atomov. Te skupine so lahko urejene - tvorijo kristalno mrežo, ali neurejene - amorfne snovi ali stekla.

  Pretežni del keramičnih materialov predstavljajo spojine kovin z nekovinskimi elementi. To so spojine elementov od III A do VII A skupine periodnega sistema. Keramična gradiva so predvsem oksidi, manj je karbidov, boridov, nitridov, sulfidov...

  Vsebina

  Zgodovinski razvoj keramike

  Detajl ivana v Ulugbekovi medresi v Buhari, Uzbekistan

  Razvoj keramike poteka od prvih pojavov človeških skupnosti in uporabe najstarejše lončenine, katera se je postopoma razvila v keramiko sodobnega človeka. Kronološko delimo keramiko v pet obdobji, ki so povezana s petimi keramičnimi zvrstmi:

  Vrste keramike

  Danes pa keramiko delimo v dve osnovni skupini;

  Vsaka od teh vrst se deli še naprej v grobo keramiko za vsakdanjo uporabo, največ v gospodinjstvu in kuhinjah ter umetniško keramiko z izbrano estetsko obliko za posebne predstavitve in uporabo.

  Glede na uporabnost, so keramični izdelki običajno razdeljeni v štiri skupine:

  Grobo keramiko

  Fino keramiko

  Glede na temperaturo žganja pa na:

  Glede na strukturo materiala pa keramiko delimo na:

  Lastnosti

  Surovine

  Glede na vrsto keramike, ločimo tudi surovine iz katere so narejene. Surovine so naravne in umetne.

  Naravne surovine so: gline, kaolini, kremenovi peski, glinenci, lojevci, sljude, karbonati in wollastonit.

  Umetne ali sisntetične surovine pa so: glinica, cirkonijev oksid, silicijev karbid, silicijev nitrid in druge.

  Za oblikovanje keramike pa se uporabljajo tudi razni dodatki, večinoma organske snovi, ki keramiki določajo posebne lastnosti: zmanjšajo površinsko napetost tekočin, povečajo stabilnost suspenzij, pospešujejo usedanje, zagotavljajo ustrezno trdnost in lajšajo oblikovanje.

  Uporabna keramika

  Uporabna keramika zavzema področje keramičnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsakodnevno. Gre za gospodinjsko in dekorativno keramiko, ki se proizvaja predvsem na tri različne načine: - vlivanje (tekoča glina zapolni mavčne modele) - stiskanje (mavčni modeli s pomočjo hidravlike odtisnejo izdelek) - lončarjenje (ročno oblikovanje na lončarskem vretenu)

  Druga uporaba keramike

  Fiksni porcelanski zobni mostiček

  Keramika v arheologiji

  Keramični artefakti imajo pomembno vlogo v arheologiji za razumevanje kulture, tehnologije in obnašanje ljudstev v preteklosti. So med najpogostejšimi artefakti, ki jih je mogoče najti na arheološkem najdišču, večinoma so v obliki drobnih zdrobljenih fragmentov lončenine imenovane črepinje. Obdelava zbranih črepinj mora biti skladna z dvema glavnima vrstama analize: tehnično in tradicionalno.

  Tradicionalna analiza obsega sortiranje keramičnih artefaktov, črepinj in večjih kosov v določene vrste, ki temeljijo na slogu, sestavi, proizvodnji in morfologiji. Z ustvarjanjem te tipologije je mogoče razlikovati med različnimi kulturnimi slogi, z namenom keramičnega in tehnološkega stanja ljudstev. Poleg tega da je videti slogovne spremembe keramike v daljšem časovnem obdobju, je mogoče ločiti keramiko v različne diagnostične skupine. Primerjava keramičnih predmetov z že znanimi skupinami, omogoča kronološko razdelitev teh delov.

  Tehnični pristop k analizi keramike obsega natančnejši pregled sestave predmetov za določitev vira materiala in s tem morebitnega mesta proizvodnje. Ključni kriteriji so sestava gline in trdota, ki se je uporabljala pri izdelavi izdelka.

  Keramika v umetnosti

  Krasilne tehnike v nežgani glini

  Viri

  1. Greg Geiger Introduction To Ceramics, American Ceramic Society
  2. Ceramic in Watchmaking. Watches.infoniac.com (2008-01-09). Retrieved on 2011-11-28.

  Glej tudi

  Zunanje povezave