Išči

  Kilometer

  Kilometrski kamen nekdnaje železniške proge med Brezovico in Vrhniko

  Kilometer (okrajšava km) je enota za merjenje dolžine, enaka 1000 metrom (predpona »kilo-« v mednarodnem sistemu enot označuje 1000).

  Enota se običajno uporablja za razdalje med kraji po večjem delu držav sveta, značilni izjemi sta Združeno kraljestvo in ZDA, kjer so v uporabi milje.

  1 kilometer je enako:

  Glej tudi