Išči

  Kirij

  americijkirijberkelij
  Gd

  Cm
     
   
   

  Periodni sistem
  Splošno
  Ime, znak, število kirij, Cm, 96
  Kemijska vrsta aktinoidi
  perioda, blok 7 , f
  Izgled srebrn
  Lastnosti atoma
  Atomska teža [247] a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) ni podatka
  Kovalentni polmer ni podatka
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Rn]5f7 6d1 7s2
  e- na energijski nivo 2,8,18,32,25,9,2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (amfoterično)
  Fizikalne lastnosti
  Gostota 13510 kg/m3
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 1613 K (2444 °F)
  Vrelišče 3383 K (5630 °F)
  Zgradba mreže heksagonalna ozko-zaprta
  trdota ni podatka
  Magnetna urejenost ni podatka
  Molarna prostornina 18,05 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota ni podatka
  Talilna toplota 15 kJ/mol
  Parni tlak ni podatka
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,3 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota ni podatka
  Električna prevodnost ni podatka
  Toplotna prevodnost ni podatka
  1. ionizacijski potencial 581 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  243Cn {sint.} 29,1 let α
  ε
  SF
  6,169
  0,009
   
  239Pu
  243Am
   
  244Cm {sint.} 18,1 let SF
  α
   
  5,902
   
  240Pu
  245Cm {sint.} 8500 let SF
  α
   
  5,623
   
  241Pu
  246Pu {sint.} 4730 y α
  SF
  5,475
   
  242Pu
  247Cm {sint.} 15,6 E6 let α 5,353 243Pu
  248Cm {sint.} 340 E3 let α
  SF
  5,162
   
  244Pu
   
  250Cm {sint.} 9000 let SF
  α
  β-
   
  5,169
  0,037
   
  246Pu
  250Bk
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Kiríj ali curíj je umetni element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cm (iz latinskega imena Curium) in atomsko število 96. Ta radioaktivni kovinski transuranski element iz vrste aktinoidov so izdelali z obstreljevajnem plutonija z delci alfa (helijevimi ioni) in ga poimenovali po Marie Curie in njenem možu Pierru.

  Glej tudi

  Zunanje povezave