Išči

  Kobalt

  Kobalt, 27Co
  kobaltovi koščki
  Kobalt
  IzgovarjavaIPA: [ˈkoːbalt]
  Videztrda sijajna kovina modrikasto sive barve
  Standardna atomska teža Ar, std(Co)58,933194(3)[1]
  Kobalt v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson


  Co

  Rh
  železokobaltnikelj
  Vrstno število (Z)27
  Skupinaskupina 9
  Periodaperioda 4
  Blok  blok d
  Razporeditev elektronov[Ar] 3d7 4s2
  Razporeditev elektronov po lupini2, 8, 15, 2
  Fizikalne lastnosti
  Faza snovi pri STPtrdnina
  Tališče1495 °C
  Vrelišče2927 °C
  Gostota (blizu s.t.)8,90 g/cm3
  v tekočem stanju (pri TT)8,86 g/cm3
  Talilna toplota16,06 kJ/mol
  Izparilna toplota377 kJ/mol
  Toplotna kapaciteta24,81 J/(mol·K)
  Parni tlak
  P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T (°C) 1.520 1.690 1.892 2.150 2.482 2.925
  Lastnosti atoma
  Oksidacijska stanja−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5[2] (amfoterni oksid)
  ElektronegativnostPaulingova lestvica: 1,88
  Ionizacijske energije
  • 1.: 760,4 kJ/mol
  • 2.: 1648 kJ/mol
  • 3.: 3232 kJ/mol
  • (več)
  Atomski polmerempirično: 125 pm
  Kovalentni polmerNizki spin: 126±3 pm
  Visoki spin: 150±7 pm
  Barvne črte v spektralnem obsegu
  Spektralne črte kobalta
  Druge lastnosti
  Pojavljanje v naraviprvobitno
  Kristalna strukturaheksagonalna gosto zložena (hgz)
  Hexagonal close packed kristalna struktura za kobalt
  Hitrost zvoka tanka palica4720 m/s (pri 20 °C)
  Temperaturni raztezek13,0 µm/(m⋅K) (pri 25 °C)
  Toplotna prevodnost100 W/(m⋅K)
  Električna upornost62,4 nΩ⋅m (pri 20 °C)
  Magnetna ureditevferomagnetik
  Youngov modul209 GPa
  Strižni modul75 GPa
  Stisljivostni modul180 GPa
  Poissonovo razmerje0,31
  Mohsova trdota5,0
  Trdota po Vickersu1043 MPa
  Trdota po Brinellu470–3000 MPa
  Številka CAS7440-48-4
  Zgodovina
  Odkritje in prva izolacijaGeorg Brandt (1735)
  Najpomembnejši izotopi kobalta
  Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
  56Co sint. 77,27 d ε 56Fe
  57Co sint. 271,79 d ε 57Fe
  58Co sint. 70,86 d ε 58Fe
  59Co 100% stabilen
  60Co sint. 5,2714 let β, γ 60Ni
  Kategorija Kategorija: Kobalt
  · pogovor · · | reference

  Kóbalt (latinsko cobaltum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Co in atomsko število 27.

  Kobalt je trden feromagneten srebrnkasto-bel element. Njegova Curiejeva temperatura je 1388 K z 1,6~1,7 Bohrovih magnetonov na atom. Pogosto ga povezujejo z nikljem, oba sta tudi značilni sestavini meteorskega železa. Sesalci potrebujejo manjše količine kobaltovih soli. Kobalt-60, umetno pridobljen radioaktivni izotop kobalta, je pomemben radioaktivni slednik in agent za zdravljenje raka. Kobalt ima relativno permeabilnost enako dvem tretjinam železove. Kovinski kobalt je običajno zmes dveh kristalnih struktur - heksagonalnega gostega sklada in ploskovno centrirane kocke. Prehod iz prve kristalne strukture v drugo poteče pri temperaturi 722 K.

  Običajni oksidacijski stanji kobalta sta +2 in +3, čeprav najdemo tudi +1.

  Sklici

  1. Meija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2. izd.). Butterworth-Heinemann. str. 1117–1119. ISBN 978-0-08-037941-8.

  Zunanje povezave