Išči

  Kobaltova skupina

  Skupina 9 v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
  skupina 8  skupina 10
  IUPAC ime skupine 9
  Ime po elementu kobaltova skupina
  CAS številka skupine
  (ZDA, vzorec A-B-A)
  del VIIIB
  stara IUPAC številka
  (Evropa, vzorec A-B)
  del VIII

  ↓ Perioda
  4
  Slika: kobalt 99,9%
  Kobalt (Co)
  27 Prehodna kovina
  5
  Slika: Rodij, prah, stisnjen, pretopljen 99,99%
  Rodij (Rh)
  45 Prehodna kovina
  6
  Slika: Kosi čistega iridija
  Iridij (Ir)
  77 Prehodna kovina
  7 Majtnerij (Mt)
  109 neznane kemijske lastnosti

  Legenda

  prvobitni element
  sintetični element
  · p · ·

  V 9. ali kobaltovo skupino periodnega sistema elementov (IUPAC) spadajo kobalt (Co), rodij (Rh), iridij (Ir) in majtnerij (Mt). Vsi elementi so prehodne kovine iz bloka d. Vsi znani izotopi majtnerija so radioaktivni in imajo zelo kratke razpolovne čase in zanje ni znano, da bi se nahajali v naravi. Neznatne količine majtnerija so se sintetizirale samo v laboratoriju.

  Vsi elementi iz 9. skupine imajo podobne vzorce elektronskih konfiguracij, predvsem na najbolj zunanjih elektronskih orbitalah, ki jim dajejo podobne trende kemijskih lastnosti. Izjema je rodij, ki ne sledi tem trendom.

  Z Element Št. elektronov/orbitala
  27 Kobalt 2, 8, 15, 2
  45 Rodij 2, 8, 18, 16, 1
  77 Iridij 2, 8, 18, 32, 15, 2
  109 Majtnerij 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2

  Uporaba