Išči

  Korpusi NOVJ

  Korpusi Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije so bili vojaške formacije v sestavi NOVJ med drugo svetovno vojno. Ustanovljenih je bilo 17 »normalnih« korpusov in en specialni korpus - KNOJ.

  Vsebina

  Zgodovina

  Prva dva korpusa sta bila ustanovljena novembra 1942, leta 1943 so jih ustanovili 8 in 1944 še 7.

  Organizacija

  V sestavi korpusa so bile 2-3 divizije (včasih več) ter partizanski odredi na korpusnem operacijskem območju. Poleg tega je imel še zaščitno enoto, inženirsko četo ali bataljon, enoto za telekomunikacije ter 1-2 artilerijska diviziona. Od februarja 1944 je bilo poveljstvo korpusa sestavljeno iz komandanta, političnega komisarja, namestnika komandanta in načelnika štaba.

  Korpus je istočasno izvajal še korpusno vojno oblast s poveljstvi mest in/ali pokrajin.

  Seznam

  Glej tudi