Išči

  Kositer

  za druge pomene glej Kositer (priimek)

  indijkositerantimon
  Ge
  Sn
  Pb  
   
   
  Sn-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število kositer, Sn, 50
  Kemijska vrsta šibka kovina
  Skupina, perioda, blok 14 (IVA), 5 , p
  Gostota, trdota 7310 kg/m3, 1,5
  Videz srebrnkasto svetleč siv
  Sn,50.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 118,710 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 145 (145) pm
  Kovalentni polmer 141 pm
  van der Waalsov polmer 217 pm
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2 5p2
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 4
  Oksidacijska stanja (oksid) 4,2 (amfoteren)
  Kristalna struktura tetragonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 505,08 K (449,47 °F)
  Vrelišče 2875 K (4716 °F)
  Molski volumen 16,29 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 295,8 kJ/mol
  Talilna toplota 7,029 kJ/mol
  Parni tlak 5,78 E-21 Pa pri 505 K
  Hitrost zvoka 2500 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,96 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 228 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 9,17 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 66,6 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 708,6 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1411,8 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2943,0 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3930,3 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 7456 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  112Sn 0,97 % Sn je stabilen z 62 nevtroni
  114Sn 0,65 % Sn je stabilen s 64 nevtroni
  115Sn 0,34 % Sn je stabilen s 65 nevtroni
  116Sn 14,54 % Sn je stabilen s 66 nevtroni
  117Sn 7,68 % Sn je stabilen s 67 nevtroni
  118Sn 24,23 % Sn je stabilen z 68 nevtroni
  119Sn 8,59 % Sn je stabilen z 69 nevtroni
  120Sn 32,59 % Sn je stabilen s 70 nevtroni
  meta stanje 0,006 MeV 55 let IT
  Beta-
  0,006
  0,394

  121Sb
  122Sn 4,63 % Sn je stabilen z 72 nevtroni
  124Sn 5,79 % Sn je stabilen s 74 nevtroni
  126Sn {sint.} ~1 E5 let Beta- 0,380 126Sb
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Kosíter (tudi cín) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sn in atomsko število 50. Ta srebrna, šibka kovina na zraku ne oksidira zlahka in se upira koroziji. Najdemo ga v številnih zlitinah, npr. v bronu ali cinu. Uporabljamo ga za zaščitno prevleko drugih kovin za preprečevanje korozije. Kositer pridobivajo večinoma iz minerala kasiterita, kjer se pojavlja kot oksid.

  Posebnost kositra je, da rekristalizira že pri sobni temperaturi.


  Zunanje povezave