Išči

  Kot

  Ostri kot
  Pravi kot
  Topi kot
  Iztegnjeni kot
  Vdrti kot
  Polni kot

  Kót (tudi ravnínski kót, če se želi poudariti razliko s prostorskim kotom) je del ravnine, ki ga omejujeta dva poltraka z istim izhodiščem. Ta dva poltraka se imenujeta kraka kota, njuno skupno izhodišče pa vrh kota. Kote se običajno označuje z malimi črkami grške abecede: α (alfa), β (beta), γ (gama), δ (delta), ε (epsilon), φ (fi), ...

  Kot lahko (zlasti v povezavi s trigonometrijskimi funkcijami) pomeni tudi zasuk poltraka okoli izhodišča. V tem primeru je kot lahko tudi večji od polnega kota (večji od 360°).

  Kot, ki ima vrh V, kraka pa potekata skozi točki A in B se označi (vrh kota označuje srednja črka).

  Vsebina

  Enote za merjenje kotov

  Velikost kota (krajše kar kot) se meri z naslednjimi enotami:

  Posebni koti

  Relacije med koti

  Nekatere pare kotov povezujejo posebne zveze:

  Glej tudi

  Zunanje povezave