Išči

  Kot 2V

  Kot 2V je ostri kot med optičnima osema.

  Dvoosni minerali

  Vsi minerali, ki kristalizirajo v ortorombskem, monoklinskem in triklinskem kristalnem sistemu, so dvoosni, se pravi da imajo dve optični osi in se po tem razlikujejo od enoosnih mineralov. Dvoosni (in enoosni) minerali imajo lomne količnike, ki imajo vrednosti med dvema ekstremoma, imajo pa tudi edinstvene vmesne lomne količnike. Dvoosni lomni količniki so:

  Vsi dvoosni minerali imajo optično simetrijo, ki je ekvivalentna simetriji 2/m 2/m 2/m, vendar se optične smeri v vsakem kristalnem sistemu drugače ujemajo s kristalografskimi smermi.

  Vir