Išči

  Kripton

  bromkripton
  Ar
  Kr
  Xe  
   
   
  Kr-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število kripton, Kr, 36
  Kemijska vrsta žlahtni plini
  Skupina, perioda, kocka 18 (VIIIA), 4 , p
  Gostota, trdota 3,708 kg/m3 (273 K), NA
  Izgled brezbarven
  Kr,36.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 83,798 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) ni podatka (88) pm
  Kovalentni polmer 110 pm
  van der Waalsov polmer 202 pm
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d10 4s2 4p6
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 8
  Oksidacijska stanja (oksid) 0 (neznano)
  Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje plin (nemagneten)
  Tališče 115,79 K (-251,25 °F)
  Vrelišče 119,93 K (-153,22 °F)
  Molarna prostornina 27,99 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 9 .029 kJ/mol
  Talilna toplota 1 .638 kJ/mol
  Parni tlak NA
  Hitrost zvoka 1120 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 3,00 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 248 J/(kg · K)
  Električna prevodnost ni podatka
  Toplotna prevodnost 0,00949 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 1350,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 2350,4 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 3565 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 5070 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 6240 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 7570 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 10710 kJ/mol
  8. ionizacijski potencial 12138 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  78Kr 0,35 % Kr je stabilen z 42 nevtroni
  80Kr 2,25 % Kr je stabilen s 44 nevtroni
  81Kr {sint.} 229000 let Epsilon 0,281 81Br
  82Kr 11,6 % Kr je stabilen s 46 nevtroni
  83Kr 11,5 % Kr je stabilen s 47 nevtroni
  84Kr 57 % Kr je stabilen z 48 nevtroni
  85Kr {sint.} 10,756 y Beta- 0,687 85Rb
  86Kr 17,3 % Kr je stabilen s 50 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Krípton je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Kr in atomsko število 36. Ta brezbarvni žlahtni plin se v sledovih pojavlja v atmosferi, izolirati pa ga je mogoče s frakcionirano destilacijo tekočega zraka. Skupaj z drugimi redkimi plini se pogosto uporablja v fluorescentnih svetilkah. Kripton je inerten za večino praktičnih namenov, vendar je znano, da tvori spojine s fluorjem. Kripton lahko tudi tvori klatrat z vodo, ko se njegovi atomi ujamejo v mrežo vodnih molekul.

  Pomembne lastnosti

  Za kripton, zaradi svoje zelo nizke kemijske reaktivnosti tako imenovan žlahtni plin, je značilen brilijanten zelen in oranžen spektralni podpis. Je eden od produktov fizije urana. Strjen kripton je bel in kristalinski, s kubično, ploskovno središčno kristalno strukturo, ki je pogosta lastnost vseh "redkih plinov".

  Uporaba

  Definicija dolžine metra v sistemu SI je bila med letoma 1960 in 1983 vezana na svetlobo, ki jo oddajajo vzburjeni atomi kriptona; meter je bil definiran kot 1.650.763,73 valovnih dolžin oranžno-rdeče oddajne črte, ki jo oddajajo atomi kriptona-86.

  Izdelani so bili kriptonovi klatrati s hidrokinonom in fenolom. Kr-85 se uporablja za kemijsko analizo. Ko ga položijo v različne trdnine, se tvorijo kriptonati, katerih aktivnost je občutljiva na površinske kemijske reakcije. Ta žlahtni plin se uporablja tudi pri fotografskih osvetljevalkah za visoko-hitrostno fotografiranje, vendar je njegova raba omejena z visoko ceno pridobivanja kriptona.

  Zunanje povezave