Išči

  Kristalni habit

  Piritno sonce. Med tesno stisnjenimi sloji skrilavca je bil skupek prisiljen rasti v gostih stranskih žarkih. V normalnih pogojih bi se pirit razvil v obliki kock ali piritoedrov.

  Kristalni habit je opis značilnih oblik in agregatov, ki jih tvori nek mineral. Habit je pogosto najpomembnejša značilnost za prepoznavanje minerala.

  Mineralogi uporabljajo za opis habita kristala mnogo izrazov. Nekateri habiti so za določene minerale značilni, vendar ima večina mineralov več različnih habitov. Habit je namreč zelo odvisen od pogojev, v katerih je mineral kristaliziral. Kristalni habit lahko neizkušenega opazovalca zavede k njegovemu enačenju s kristalnim sistemom minerala.

  Na kristalni habit vplivajo naslednji činitelji: kombinacija dveh ali več kristalnih oblik, sledovi nečistoč, dvojčičenje kristalov in pogoji rasti, predvsem temperatura, tlak in razpoložljiv prostor. Minerali, ki imajo isti kristalni sistem, imajo lahko različne habite. Nekateri habiti so značilni za njihovo podvrsto in nahajališče. Primer: večina safirjev ima podolgovate valjaste kristale, safirji iz Montane (ZDA) pa imajo debele ploščate kristale, kakršne imajo samo rubini. Safirji in rubini so različice istega minerala – korunda (aluminijev(III) oksid, Al2O3).

  Nekateri minerali lahko zamenjajo druge obstoječe minerale, pri čemer ti ohranijo svoj prvotni habit. Takšen proces se imenuje psevdomorfna zamenjava. Klasični primer psevdomorfne zamenjave je tigrovo oko, v katerem je krocidolitni (modri) azbest zamenjan s kremenom. Kremen tvori običajno dobro razvite podogovate prizmatične kristale, v tigrovem očesu pa je ohranjen prvotni vlaknati habit azbesta.

  Seznam kristalnih habitov

  Habit Opis Primer
  Igličast Podoben igli, tanek in/ali koničast Rutil v kameni streli
  Rutile needles.jpg
  Iglice rutila
  Mandljast Podoben mandlju Heulandit
  HeulanditeAurangabad.jpg
  Heulandit
  Anhedralen Slabo razvit, zunanje kristalne ploskve niso razvite Olivin
  Peridot2.jpg
  Olivin
  Lističast Tanki nežni lističi Kianit
  CianitaEZ.jpg
  Kianit iz Brazilije
  Grozdičast ali globularen Podoben grozdju, poloblasti skupki Smitsonit, hemimorfit, adamit in variscit
  Variscite.jpg
  Variscit
  Stebričast Dolge, vitke, pogosto vzporedne prizme Kalcit
  Calcite.JPG
  Kalcit
  Luskast Skupek tesno stisnjenih luskastih ali ploščatih kristalov Barit
  Barite FRIZINGTON.jpg
  Barit
  Dendriten ali razvejan Podoben drevesu, razvejan iz središča v eno ali več smeri Magnezit v opalu
  Dodekaedričen Dodekaeder Granat
  GarnetCrystalUSGOV.jpg
  Granat
  Druzast ali kopučast Skupek zelo drobnih kristalov na ravni površini Uvarovit, kremen
  Uvarovite.jpeg
  Uvarovit
  Enantiomorfen Zrcalna slika in optične lastnosti Kamena strela
  Quartz, Tibet.jpg
  Kamena strela
  Usklajen, krepak, čokat ali kladast Dolžina, širina in višina so približno enaki Cirkon
  Zircão.jpeg
  Cirkon
  Idiomorfen Lepo razviti kristali z razvitimi zunanjimi ploskvami Spinel
  Spinel2.jpg
  Spinel
  Vlaknat ali stolpičast Izredno tanke prizme Tremolit
  Tremolite Campolungo.jpg
  Tremolit
  Filiformen ali kapilaren Izredno tanki laski ali vlakna Natrolit
  Natroliteinde1.jpg
  Natrolit
  Listnat ali luskav Sloji, ki cepijo v tanke ploščice Sljuda
  Mica-from-alstead.jpg
  Sljuda
  Granularen Agregati anhedralnih kristalov v šelitu Šelit
  Scheelite MHNT.MIN.2004.0.88 (p).jpg
  Šelit
  Hemimorfen Napačno zaključeni kristali z dvema različno oblikovanima koncema Hemimorfit
  HemimorphiteMexique.jpg
  Hemimorfit
  Mamilaren Podoben prsim; površina je nastala s prekrivanjem delno kroglastih oblik Malahit
  Malachite Macro 43.jpg
  Malahit
  Masiven ali kompakten Brezobličen, brez izrazitih zunanjih kristalnih oblik Serpentin
  SerpentineUSGOV.jpg
  Serpentin
  Nodularen ali grudast Depozit približno okrogle oblike z nepravilnimi izrastki Geode
  Geode angle 300x267.jpg
  Geoda
  Oktaedričen Oktaeder - dve kvadratni piramidi s skupno osnovno ploskvijo Diamant
  Diamond-39513.jpg
  Diamant
  Pernat Fine, perju podobne strukture Motramit
  Mottramite-18707.jpg
  Motramit
  Prizmatičen Raztegnjene prizme; dobro zazvite kristalne ploskve vzporedne z osjo c Turmalin
  Elbaite.jpg
  Turmalin
  Psevdo heksagonalen Heksagonala oblika zaradi cikličnega dvojčičenja Aragonit
  Aragonite - Enguidanos.jpg
  Aragonit
  Psevdomorfen Zaradi psevdomorfne substitucije ima obliko drugege minerala Tigrovo oko
  Tiger's eye.jpg
  Tigrovo oko
  Žarkast ali divergenten Žarki, ki se širijo iz središča Piritna sonca
  Pyrite sun.jpg
  Piritno sonce
  Ledvičast Podoben mamilarnemu habitu, prekrivanje ledvicam podobnih tvorb Hematit
  Hematite.jpg
  Hematit
  Mrežast Igličasti kristali tvorijo mreži podobne strukture Ceruzit
  Cerussite-18566.jpg
  Ceruzit
  Rozeta Ploščati, vrtnici podobni skupki Sadra
  Roses des Sables Tunisie.jpg
  Puščavska roža
  Klinast Oblika klina Titanit
  Titanite crystals on Amphibole - Ochtendung, Eifel, Germany.jpg
  Titanit
  Stalaktiten Valjasta ali konična oblika stalaktita ali stalagmita Rodokrozit
  Rhodocrosite2 (Pérou).jpg
  Rodokrozit
  Zvezdast ali stelaren Oblika zvezde z žarki Pirofilit
  Naturkundemuseum Berlin - Pyrophyllit, Pyschma bei Jekatarinenburg, Ural, Rußland.jpg
  Pirofilit
  Brazdast Brazde so vporedne ali pravokotne na kristalografske osi Hrizoberil
  Coleccion Folch Crisoberilo Brasil.jpg
  Hrizoberil
  Nerazvit Zunanje kristalne ploskve so samo delno razvite
  Ploščat ali lamelen Ploščice ali lamele Rubin
  Ruby cristal.jpg
  Rubin
  Snopast Skupki imajo obliko ročno povezanega snopa žita Zeoliti
  ZeolitesUSGOV.jpg
  Zeolit

  Viri