Išči

  Krom

  vanadijkrommangan
  Cr
  Mo  
   
   
  Cr-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število krom, Cr, 24
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 6 , 4, d
  Izgled srebrnkasto kovinski
  Cr,24.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 51,9961 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 140 (166) pm
  Kovalentni polmer 127 pm
  van der Waalsov polmer n/a pm
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d54s1
  e- na energijski nivo 2, 8, 13, 1
  Oksidacijska stanja (oksid) 6,3,2 (strong acid)
  Fizikalne lastnosti
  Gostota 7140 kg/m3
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 2130 K (3375 °F)
  Vrelišče 2945 K (4842 °F)
  Zgradba mreže telesno središčna kocka
  trdota 8,5
  Magnetična urejenost AFM (bolje: SDW)
  Molarna prostornina 7,23 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 344,3 kJ/mol
  Talilna toplota 16,9 kJ/mol
  Parni tlak 990 Pa pri 2130 K
  Hitrost zvoka 5940 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,66 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 450 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 7,74 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 93,7 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 652,9 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1590,6 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2987 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4743 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 6702 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 8744,9 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  50Cr {sint.} > 1,8 E17 let ε ??? 50Ti
  51Cr {sint.} 27,7025 d ε 0,753 51V
  52Cr 83,789 % Cr je stabilen z 28 nevtroni
  53Cr 9,501 % Cr je stabilen z 29 nevtroni
  54Cr 2,365 % Cr je stabilen z 30 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Króm (latinsko chromium iz grške besede chroma; barva) je kemični element s simbolom Cr in atomskim številom 24 v periodnem sistemu. Je jekleno-siva, sijoča in trdna kovina, ki jo je moč izjemno poleščiti in se težko spaja ter je odporna proti koroziji in potemnitvi.

  Najpogostejša oksidacijska stanja kroma so +2, +3, in +6, kjer je +3 najstabilnejše. Relativno redkejša sta +4 in +5. Spojine kroma z oksidacijskim stanjem 6 so močni oksidanti.

  Zunanje povezave