Išči

    Kronologija

    Kronologíja je pomožna zgodovinska veda, ki preučuje dogodke v času, predvsem s poudarkom razvrščanja zgodovinskih dogodkov v časovni trak in primerjanje istih dogodkov na podlagi različnih koledarjev oz. sistemov merjenja časa. Tako npr. kronologist ugotavlja, v katero leto po judovskem, muslimanskem, gregorijanskem, julijanskem koledarju spada določen dogodek.

    Kronologija-iz grške besede khronikus časoven; veda ki se ukvarja z različnimi načini merjenja časa.

    Zunanje povezave