Išči

  Ksenon

  jodksenon
  Kr
  Xe  
  Rn 
   
  Xe-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število ksenon, Xe, 54
  Kemijska vrsta žlahtni plini
  Skupina, perioda, blok 18 (VIIIA), 5, p
  Gostota, trdota 5,9 kg/m3(273 K), NA
  Izgled brezbarven
  Xe,54.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 131,293 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) ni podatka (108) pm
  Kovalentni polmer 130 pm
  van der Waalsov polmer 216 pm
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2 5p6
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 8
  Oksidacijska stanja (oksid) 0 (šibka kislina)
  Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje plin (nemagneten)
  Tališče 161,4 K (-169,1 °F)
  Vrelišče 165,1 K (-162 °F)
  Molarna prostornina 35,92 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 12,636 kJ/mol
  Talilna toplota 2,297 kJ/mol
  Parni tlak NA
  Hitrost zvoka 1090 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 2,6 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 158 J/(kg · K)
  Električna prevodnost ni podatka
  Toplotna prevodnost 0,00569 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 1170,4 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 2046,4 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 3099,4 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE DP
  124Xe 0,1 % Xe je stabilen s 70 nevtroni
  126Xe 0,09 % Xe je stabilen z 72 nevtroni
  128Xe 1,91 % Xe je stabilen s 74 nevtroni
  129Xe 26,4 % Xe je stabilen z 75 nevtroni
  130Xe 4,1 % Xe je stabilen s 76 nevtroni
  131Xe 21,29 % Xe je stabilen s 77 nevtroni
  132Xe 26,9 % Xe je stabilen z 78 nevtroni
  134Xe 10,4 % Xe je stabilen z 80 nevtroni
  136Xe 8,9 % 2,36·1021 let Beta- ni podatka 136Ba
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Ksénon je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Xe in atomsko število 54. Ta zelo težak žlahtni plin, brez barve in vonja, se pojavlja v ozračju v sledovih. Ksenon je bil del prve sintetizirane spojine žlahtnega plina.

  Zunanje povezave