Išči

  Kvadrat (geometrija)

  Kvadrat

  Kvadrát (tudi zastarelo štirják) je lik v ravninski geometriji. To je pravilni mnogokotnik s štirimi enakimi stranicami in enakimi koti - pravimi koti.

  Vsebina

  Splošne značilnosti

  Kvadrat je poseben primer štirikotnika, pravokotnika, romba, trapeza, paralelograma in trapezoida. Ima 4 notranje kote, 4 zunanje kote, 4 stranice, 4 ogljišča.

  Obseg

  Obseg kvadrata je skupna dolžina vseh stranic:

  Ploščina

  Ploščina kvadrata je enaka:

  kjer je f dolžina diagonale, a pa dolžina stranice.

  Druge značilnosti

  Diagonali kvadrata, ki se razpolavljata, sta enaki in pravokotni ena na drugo, zato je kvadrat ortodiagonalni štirikotnik. Dolžina diagonale f je enaka . V kvadratu kot posebnem primeru paralelograma Newton-Gaussova premica ne obstaja, saj razpolovišči diagonal in središče včrtane krožnice sovpadajo.

  Kvadrat je kot vsi pravilni mnogokotniki tako tangentni in tetivni mnogokotnik in s tem zato tudi bicentrični mnogokotnik.

  Glej tudi

  Zunanje povezave