Išči

  Lega

  Léga ima več pomenov.

  Matematika in naravoslovje

  Najpogostejša raba pojma lega je v matematiki in naravoslovju, kjer se uporablja tudi pojem položaj. V tem smislu pojem izraža prostorski odnos česa do česa drugega: otoška lega države; prevladujoča lega stavbe; medsebojna lega; lega točke v ravnini; lego letala; zemljepisna lega. Trenutno lego točkastega telesa določa krajevni vektor, po navadi je mišljen trirazsežni prostor.

  Tehnika

  Glasba