Išči

  Magnetni moment

  Magnétni momènt (tudi magnétni dípolni momènt) je vektorska količina, ki določa navor magnetnega polja na paličasti magnet ali na tuljavo, po kateri teče električni tok. V mednarodnem sistemu enot se magnetni moment meri z enoto Am2.

  Vsebina

  Magnetni moment tuljave

  Majhna tuljava z N ovoji in presekom S ima magnetni moment enak:

  Atomski magnetni moment

  V kvantnomehanskem opisu atoma ustreza magnetnemu momentu operator vektorja magnetnega momenta μ;.

  Glej: elektronski magnetni moment

  Elektronski tirni magnetni moment

  Za magnetni moment, povezan s tirno vrtilno količino l, se lahko zapiše operator vektorja elektronskega tirnega magnetnega momenta:

  Pri tem je e0 osnovni naboj, me masa elektrona in l operator vrtilne količine.

  Če se upošteva kvantizacijo tirne vrtilne količine, se lahko zapiše lastne vrednosti velikosti magnetnega momenta:

  Izraz se je poenostavil z vpeljavo Bohrovega magnetona:

  Lastne vrednosti komponente magnetnega momenta v smeri zunanjega magnetnega polja so:

  Elektronski spinski magnetni moment

  Podoben izraz kot za tirni magnetni moment se lahko zapiše tudi za operator vektorja elektronskega spinskega magnetnega momenta:

  Lastne vrednosti komponente magnetnega momenta v smeri zunanjega magnetnega polja so:

  Z vpeljavo tirnega giromagnetnega razmerja gl in spinskega giromagnetnega razmerja gs (množitelj g) se lahko enačbi za operatorja magnetnega momenta zapiše v podobni obliki:

  Sklopitev spin-tir, efektivni magnetni moment

  Jedrski magnetni moment

  Pri atomskih jedrih se običajno označuje skupno vrtilno količino jedra z izrazom jedrski spin (oznaka I). Podobno kot pri atomu je z njim povezan tudi jedrski magnetni moment.

  Pri tem je e0 osnovni naboj, mp pa masa protona.

  Komponenta magnetnega momenta v smeri zunanjega polja:

  Izraz se je poenostavil z vpeljavo jedrskega magnetona:

  Navor na magnetni moment

  Na magnetni moment pm deluje v zunanjem magnetnem polju B navor M:

  Navor poskuša obrniti magnetni moment v smer zunanjega magnetnega polja.

  Magnetna potencialna energija

  Vpelje se lahko tudi potencialno energijo magnetnega momenta v zunanjem magnetnem polju, ki je odvisna od orientacije magnetnega momenta glede na smer zunanjega magnetnega polja:

  Razlika v energiji med obema skrajnima legama je torej enaka 2pmB.

  Viri