Išči

  Mangan

  krommanganželezo
  Mn
  Tc  
   
   
  Mn-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število mangan, Mn, 25
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 7, 4 , d
  Gostota, trdota 7470 kg/m3, 6,0
  Videz srebrnkasta kovina
  Mn,25.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 54,938049 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 140 (161) pm
  Kovalentni polmer 139 pm
  van der Waalsov polmer n/a pm
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d54s2
  e- na energijski nivo 2, 8,13,2
  Oksidacijska stanja (oksid) 7,6,4,2,3 (močna kislina)
  Zgradba mreže telesno centrirana kubična
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (navadno ni magneten)
  Tališče 1517 K (2271 °F)
  Vrelišče 2235 K (3564 °F)
  Molarna prostornina 7,35 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 226 kJ/mol
  Talilna toplota 12,05 kJ/mol
  Parni tlak 121 Pa pri 1517 K
  Hitrost zvoka 5150 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,55 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 480 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 0,695 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 7,82 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 717,3 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1509 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 3248 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4940 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 6990 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 9220 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 11500 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  52Mn {sint.} 5,591 d ε 4,712 52Cr
  53Mn {syn.} 3,74 million years ε 0,597 53Cr
  54Mn {syn.} 312,3 d ε
  β-
  1,377
  0,697
  54Cr
  54Fe
  55Mn 100 % Mn je stabilen s 30 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Mangán (latinsko manganum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Mn in atomsko število 25.

  Mangan je sivkasto-bela kovina, na videz podobna železu. Je trdna in zelo krhka kovina, ki se težko tali, a zlahka oksidira. Manganska kovina je feromagnetna le po posebni obdelavi.

  Najpogostejša oksidacijska stanja mangana so +2, +3, +4, +6 in +7, čeprav opažajo tudi oksidacijska stanja od +1 do +. Mn2+ v bioloških sistemih pogosto tekmuje z Mg2+ in spojine mangana, kjer je oksidacijsko stanje +7, so močni oksidacijski agenti.

  Barve vodnih raztopin z manganovimi ioni v različnih oksidacijskih stanjih:

  Mn2+ - brezbarvna

  MnO2 (Mn4+) - rjava

  MnO42- (Mn6+) - petrolejsko zelena

  MnO4- (Mn7+) - vijolična

  Spojine :

  Zunanje povezave