Išči

  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Medicinska fakulteta
  Univerze v Ljubljani
  SLO-Ljubljana06.JPG
  Stavba dekanata Medicinske fakultete v Ljubljani
  Ustanovljena1919
  Dekanprof. dr. Igor Švab
  KrajLjubljana, Slovenija
  Spletna stranhttps://www.mf.uni-lj.si/

  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (kratica UL MF) je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani. Na fakulteti poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Dodiplomsko izobraževanje doktorjev medicine in doktorjev dentalne medicine poteka v okviru enovitih magistrskih programov II. stopnje Medicina in Dentalna medicina.

  UL Medicinska fakulteta je bila ustanovljena leta 1919 kot ena izmed petih ustanovnih članic ljubljanske univerze.

  Trenutni dekan UL MF je Igor Švab.

  Vsebina

  Dekani

  Infrastruktura

  Zgradba nove medicinske fakultete na Korytkovi ulici 2

  Medicinska fakulteta je bila ob ustanovitvi leta 1919 še brez ustreznih prostorov za izvajanje pedagoške dejavnosti. Leta 1921 je bila po načrtih arhitekta Ivana Vurnika zgrajena prva stavba Medicinske fakultete, imenovana Vurnikove jasli. V njej so bili nastanjeni vsi predklinični inštituti. Zgradba na Zaloški cesti 4 stoji še danes in služi kot sedeže Inštituta za fiziologijo. Leta 1945, ob ustanovitvi popolne medicinske fakultete s petletnim študijskim programom, so se uprava in nekateri inštituti preselili v zgradbo Šentpetrske kasarne na Vrazovem trgu 2. Objekt še danes služi kot sedež dekanata in Centralne medicinske knjižnice. Leta 1973 je stekla priprava na gradnjo prve stavbe, ki bi združevala večino predkliničnih in kliničnih inštitutov. Projekt nove medicinske fakultete je bil končan leta 1987. Zgradba je postavljena v kompleks bolnišničnega mesta in se smiselno povezuje z osrednjo bolnišnico in kliničnim poukom v njej.[1]

  Organizacija

  UL Medicinska fakulteto sestavlja 6 organov fakultete[2]. To so dekan, senat, upravni odbor, študentski svet, akademski zbor in Kuratorij Oražnove zapuščine. Pouk, znanstveno-raziskovalno delo in strokovna dejavnost se odvija v okviru organizacijskih enot. Administrativno službo vodi tajnik UL MF, v okviru tajništva deluje tudi Služba za študentske zadeve UL MF.

  Organi fakultete

  Dekan UL MF

  Dekan UL MF je Igor Švab.

  Prodekani UL MF so:

  Senat

  Senat je najvišji strokovni organ UL Medicinske fakultete. Sestavljajo ga visokošolski učitelji fakultete, ki zasedajo pedagoška delovna mesta ne glede na to, ali so ta za polni ali krajši delovni čas. Kandidate za senat predlagajo katedre in inštituti UL MF akademskemu zboru, ki jih nato izvoli za štiri leta. Člani senata so tudi študenti UL MF, ki jih imenuje Študentski svet UL MF. Senat razpravlja o in sprejema odločitve o delovanju UL MF in poteku pedagoškega in strokovnega procesa.[3]

  Predsednik senata je dekan Igor Švab.

  Akademski zbor

  Akademski zbor sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so na UL MF v rednem delovnem razmerju s polnim ali krajšim delovnim časom in ki so jih za štiri leta izvolili strokovni kolegiji kateder in inštitutov z večino glasov, ob upoštevanju enakomerne zastopanosti glede na vrsto pedagoških nazivov članov posamezne enote.

  Predsednica akademskega zbora je Mojca Matičič.

  Drugi organi fakultete

  Organizacijske enote fakultete

  Katedre

  Inštituti

  Sklici in opombe

  1. "100 let UL Medicinske fakultete :: UL Medicinska fakulteta". www.mf.uni-lj.si. Pridobljeno dne 2020-12-02.
  2. "Organigram UL MF" (PDF).
  3. Pravilnik o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete v Ljubljani (čistopis oktober 2013) http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/f0a0d62318840e2e9e72a938b894f202.pdf

  Glej tudi

  Zunanje povezave