Išči

  Merska enota

  Red velikosti
  površina
  denar
  gostota
  energija
  frekvenca
  dolžina
  masa
  sila
  števila
  moč
  tlak
  hitrost
  temperatura
  čas
  prostornina
  Pretvorba med enotami
  merske enote
  SI
  predpone SI
  osnovne enote SI
  izpeljane enote SI
  Planckove enote

  Mérska enôta je v meroslovju standardna enota pri merjenju fizikalnih količin. Da so uporabne, morajo biti točno določene. Ponovljivost fizikalnih preskusov je zelo pomembna za znanstveno metodo. Standardi nam olajšajo delo in za primerne standardne mere potrebujemo sistem enot. Znanstveni sistemi enot delujejo po načelu tehtanja in merjenja in so prvotno razviti v reklamne namene.

  Različni sistemi enot temeljijo na različnih izbirah naborov osnovnih enot. Najbolj razširjen sistem enot je mednarodni sistem enot ali sistem SI. V tem sistemu je sedem osnovnih enot SI. Vse izpeljane enote SI lahko določimo iz teh osnovnih enot.

  Drugi sistemi enot, ki so se ali se uporabljajo za različne namene so:

  Glej tudi