Išči

  Moderno ortodoksno judovstvo

  Moderna ortodoksna sinagoga
  Članki na temo
  Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
  Judovstvo
  Portal | Kategorija
  Judje · Judovstvo · Skupnosti
  Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
  Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
  Obnovljeno judovstvo
  Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
  Judovska prepričanja
  Verska načela · Minjan · Kabala
  Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
  Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
  Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
  Verski teksti
  Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
  Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
  Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
  Verski zakoni
  Talmud · Mišna Tora · Tur
  Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
  Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
  Judovski sveti kraji
  Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
  Pomembni voditelji
  Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
  Jakob/Izrael · Rahela · Lea · Dvanajst rodov · Mojzes
  Debora · Ruta · Salomon · David
  Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
  Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
  Maimonides · Nahmanides · Yosef Karo
  Judovsko življenje
  Brit Mila · Bar/Bat micva · Šiduh · Poroka
  Niddah · Naming · Pidjon HaBen · Bereavement
  Verske listine
  Rabin · Rebbe · Posek · Hazzan
  Kohen/duhovnik · Mashgiah · Gabbai · Maggid
  Mohel · Beth din · Roš jeshiva
  Verske institucije
  Heder · Talmud Torah · Ješiva · Sinagoga
  Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kollel
  Verski objekti
  Sveti tempelj / Šotor
  Sinagoga · Mikva · Suka
  Verski članki
  Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
  Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
  4 Species · Kittel · Gartel · Yad
  Verski objekti in obredi
  Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
  Musaf · Kaddish · Halel · Ma Tovu · Selihot
  Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
  Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
  Judovska oblačila
  Shtreimel · Bekishe · Fedora · Yarmulke
  Sheitel · Tichel
  Judovstvo in ostale religije
  Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
  Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
  Sorodne teme
  Antisemitizem · Kritike
  Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

  Moderno ortodoksno Judovstvo je gibanje znotraj skupnosti ortodoksnih Judov, ki združuje tradcionalne in konzervativne judovsko predstave z modernejšimi, sodobnejšimi. Moderno ortodoksnost opisuje več samostojnih proučevanj, zaradi česar se gibanje predvsem v podrobnih pogledih razumeva različno, na več načinov.

  V Izraelu na primer, gibanje povezuje versko judovstvo in sionizem.

  Zgodovina

  Za začetnika gibanja velja nemški rabin Raphael Hirsch. Kot pisec vplivnih verskih knjig je nasprotoval začetnim idejnim gibanjem konzervativnega in reformiranega judovstva. S skupino privržencev je menil, da je edini zanje spremeljivi način nadaljevanja ortodoksnega judovstva, ustanovitev nove veje gibanja. Prepričanja med tedanjimi ortodoksnimi Judi in Hirschevo skupino je primerjal s katoliško in protestantsko versko ločnico - »dve v osnovi enaki verski smeri, ki ne moreta shajati druga z drugo«.[1]

  Viri