Išči

  Modra zavarovalnica

  Vsebina

  Dejavnost

  Modra zavarovalnica je največja izvajalka dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. [1] Upravlja vzajemne pokojninskih sklade in je največja izplačevalka dodatnih pokojnin.

  Zgodovina

  Modra zavarovalnica je bila ustanovljena oktobra 2011 v postopku delitve z izčlenitvijo iz Kapitalske družbe, d. d. po posebnem zakonu o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe. Ob ustanovitvi je zavarovalnica prevzela v upravljanje Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS.

  Lastništvo

  Modra zavarovalnica je organizirana kot delniška družba. Ustanovitelj in edini delničar družbe je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

  Zunanje povezave

  Uradna spletna stran

  Besedilo ZPKDPIZ