Išči

  Monoklinski kristalni sistem

  Monoklinski kristali ortoklaza

  Monoklinski kristalni sistem ali monoklinska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov.

  Kristalni sistem je opisan s tremi krajevnimi vektori. V monoklinskem sistemu so vektorji različno dolgi in tvorijo pravokotno prizmo, ki ima za osnovno ploskev paralelogram. Dva para vektorjev sta torej pravokotna, medtem ko tretji par vektorjev tvori kot različen od 90˚.

  Bravaisove mreže in točkovne/prostorske skupine

  V monoklinskem kristalnem sistemu sta dve Bravaisovi mreži: primitivna in osnovno centrirana.

  Kristalni razredi

  Imena, primeri, Schönfliesova notacija, Hermann–Mauguinova notacija, točkovne skupine, številke prostorskih skupin v Mednarodnih tabelah za kristalografijo,[1] orbifold, tip in prostorske skupine monoklinskega kristalnega sistema so prikazane v naslednji preglednici.

  Kristalni razred Primer Schönfliesova notacija Hermann-Mauguinova notacija Točkovna skupina # Orbifold Tip Prostorske skupine
  Monoklinski[2] halotrihit C2 2 2 3-5 22 enantiomorfno polarni P2 P21 C2
  Domatični [2] hilgardit C1h (=C1v = Cs) m 2 = m 6-9 1* polarni Pm Pc Cm Cc
  Prizmatični[2] sadra C2h 2/m 2/m 10-15 2* centrosimetrični P2/m P21/m C2/m P2/c P21/c C2/c  Sklici

  1. Prince, E., ed (2006). International Tables for Crystallography. International Union of Crystallography. doi:10.1107/97809553602060000001. ISBN 978-1-4020-4969-9.
  2. 2,0 2,1 2,2 "The 32 crystal classes". Pridobljeno dne 2009-07-08.